Czy przydatne?

Słownik Zasada zachowania momentu pędu

Co oznacza ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: Zasada zachowania momentu pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L = const, a więc I ⋅ ω = const. To jest treść zasady zachowania momentu pędu (krętu). Wnioskujemy stąd, Iż jeśli Mw = 0, to zmiana momentu bezwładności (inny rozkład masy względem osi obrotu) pociąga za sobą taką zmianę szybkości kątowej, przy której okres pędu będzie taki sam

Czym jest Zasada zachowania momentu pędu znaczenie w Słownik fizyka Z .