Czy przydatne?

Słownik Założenia szczególnej teorii względności

Co oznacza ZAŁOŻENIA SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI: Szczególna teoria względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska, przy użyciu którego obserwator znajdujący się w układzie inercjalnym mógłby wykazać swój ruch albo spoczynek. Szybkość światła w każdym układzie jest więc jednakowa. Znaczy to, Iż wszystkie prawa przyrody i opisujące je równania nie zmieniają się przy ich transformacji z jednego układu odniesienia do drugiego. W żadnym układzie inercjalnym poruszające się obiekty nie mogą mieć prędkości większej od prędkości światła w próżni. Szybkość światła w próżni jest max. prędkością istniejącą w przyrodzie

Czym jest Założenia szczególnej teorii znaczenie w Słownik fizyka Z .