Czy przydatne?

Słownik Światła Załamanie

Co oznacza ZAŁAMANIE ŚWIATŁA: Załamanie światła jest wywołane różną prędkością światła w różnych ośrodkach. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość jest mniejsza, to skraca sobie drogę załamując się do normalnej. Natomiast, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego to załamuje się od normalnej. Bieg promieni świetlnych jest odwracalny i dlatego w przeciwnym kierunku światło biegnie po tej samej drodze. Relacja prędkości światła w próżni do prędkości światła w jakimś ośrodku tytułujemy bezwzględnym współczynnikiem załamania światła w tym ośrodku

Czym jest Załamanie światła znaczenie w Słownik fizyka Z .