Czy przydatne?

Słownik Ruch Opisujące Wielkości

Co oznacza WIELKOŚCI OPISUJĄCE RUCH: Główną właściwością ruchu jest jego względność. Ruch jest względny, gdyż w zależności od przyjętego układu odniesienia to samo ciało może być jednocześnie w ruchu i w spoczynku. Układem odniesienia może być dowolne ciało albo układ ciał. Ruch to zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia. Położenie ciała opisujemy poprzez podanie współrzędnych (x, y, z), dlatego z układem odniesienia wiążemy układ współrzędnych (X, Y, Z). Ciało przyjęte jako układ odniesienia jest wtedy reprezentowane poprzez start układu współrzędnych (0, 0, 0). PrzykładPasażer samochodu jest w spoczynku względem kierowcy (nie wymienia położenia względem niego), lecz jest w ruchu względem drzewa stojącego na drodze (wymienia położenie względem drzewa). Natomiast drzewo jest w ruchu względem samochodu, gdyż wymienia położenie w układzie współrzędnych związanym z samochodem. Wybierając układ odniesienia kierujemy się wyłącznie tym, by opis ruchu w danym układzie był jak najprostszy. Do opisu ruchów na Ziemi jako układ odniesienia wybieramy Ziemię, a więc jakieś ciało na stałe powiązane z Ziemią. Gdy opisujemy ruch planet, to jako układ odniesienia wybieramy Słońce, bo w tym układzie opis ruchu planet jest najprostszy, w odróżnieniu do opisu tego ruchu względem Ziemi. Abstrakcyjna linia zakreślona poprzez poruszające się ciało to tor ruchu. Z racji na kształt tego toru ruchy dzielimy na prostoliniowe i krzywoliniowe. Ciało znajdujące się w ruchu traktujemy bardzo regularnie jako pkt. materialny, a więc pkt. reprezentujący dane ciało i posiadający jego masę. To jest uzasadnione w takich sytuacjach, gdy rozmiary ciała są małe w porównaniu z przebytą poprzez nie drogą. Wówczas rozmieszczenie masy ciała w jego objętości nie ma znaczenia

Czym jest Wielkości opisujące ruch znaczenie w Słownik fizyka W .