Czy przydatne?

Słownik Lorentza Transformacja

Co oznacza TRANSFORMACJA LORENTZA: Wszystkie zdarzenia zachodzą w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, gdzie trzy współrzędne określają położenie w przestrzeni, a czwarta współrzędna to czas. Jeśli w jednym układzie U określone są wszystkie cztery współrzędne jakiegoś zdarzenia (x, y, z, t) to w układzie U’, który porusza się względem układu U ze stałą prędkością u skierowaną wzdłuż osi x, współrzędne tego zdarzenia będą miały inne wartości (x’, y’, z’, t’). Zależność pomiędzy współrzędnymi w układzie U’, a współrzędnymi w układzie U zgodna z postulatami Einsteina nosi nazwę transformacji Lorentza

Czym jest Transformacja Lorentza znaczenie w Słownik fizyka T .