Czy przydatne?

Słownik Tabela Lorentza Transformacja

Co oznacza TRANSFORMACJA LORENTZA TABELA: We wszystkich wzorach c≈3⋅108m/s znaczy szybkość światła w próżni, a słowo gdzie u znaczy wartość prędkości układu U’ względem układu U. Układ U Układ U' Współrzędne w układzie U: x, y, z, t – są nam znane Współrzędne w układzie U’: x′=γ(x−ut), y′ = y,z′ = z, vx, vy, vz – składowe wektora prędkości z jaką porusza się ciało w układzie U. Składowe wektora prędkości tego samego ciała wyznaczone w układzie U’: Transformacja odwrotna – znamy wielkości fizyczne w układzie U’ i chcemy obliczyć ich odpowiedniki w układzie U. Współrzędne w układzie U: Współrzędne w układzie U’: x’, y’, z’, t’ – są nam znane. Składowe wektora prędkości w układzie U: Składowe wektora prędkości w układzie U’: v’x, v’y, v’z – są nam znane. Przykład:Proton i elektron poruszają się w przeciwnych kierunkach z prędkościami 0,7 c, tak jak pokazane jest na rysunku. Wartość prędkości protonu i elektronu są podane względem układu związanego z laboratorium, gdzie realizowany jest eksperyment. Oblicz szybkość protonu względem elektronu.Rozwiązanie:Oznaczenia:U – układ związany z laboratorium, gdzie realizowany jest eksperyment,U’ – układ, związany z protonem, poruszającym się względem układu U,u – szybkość układu U’ względem układu U, równa prędkości protonu w układzie U,v – szybkość elektronu w układzie U,v’ – szybkość elektronu w układzie U’ (a więc szybkość elektronu względem protonu).Dane:u=0,7c,v=−0,7c.Szukane:v’ = ?Korzystamy ze wzoru na szybkość po przekształceniu Lorentza:Podstawiamy wartości

Czym jest Transformacja Lorentza tabela znaczenie w Słownik fizyka T .