Resublimacja i sublimacja

Czy się przydało?

Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji polegający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały.

Pozostałe zagadnienia z fizyki w szkole na literę S

Fizyka w szkole:


Co to jest Sublimacja i resublimacja? wyjaśnienie

Co to znaczy Sublimacja i resublimacja? objaśnienie