Resublimacja i sublimacja

Czy przydatne?

Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji polegający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały.

Pozostałe zagadnienia z fizyki w szkole na literę S.

Fizyka w szkole:
  • Zasada superpozycji pól Co to jest mas, to wypadkowe natężenie pola w danym punkcie jest wektorową sumą
  • Parowanie Co to jest temperaturze niższej od temperatury wrzenia. Polega ona na uwalnianiu
  • Efekty relatywistyczne Co to jest do zjawiska kontrakcji długości, dylatacji czasu i nierównoczesności

Co to jest Sublimacja i resublimacja? wyjaśnienie

Co to znaczy Sublimacja i resublimacja? objaśnienie

www.Definicja.org 2013-2015 © Stały w gazowego stanu zmianie bezpośredniej na polegający sublimacji do odwrotny proces to resublimacja ciekłego
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.