Czy przydatne?

Słownik Resublimacja i sublimacja

Co znaczy: Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji polegający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały.

Pozostałe zasady i prawa jak Sublimacja i resublimacja z fizyki na literę S.