Czy przydatne?

Pojęcie Resublimacja i sublimacja

Co znaczy: Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji polegający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały.

Pozostałe zasady i prawa z fizyki w szkole na literę S.