Resublimacja i sublimacja

Oceń przydatność:

   

Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji polegający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały.

Pozostałe zagadnienia z fizyki w szkole na literę S

Fizyka w szkole:

  • Opór ośrodka - Ciało poruszające się w wodzie, w powietrzu lub w innym ośrodku
  • Topnienie - Aby zamienić ciało stałe w ciecz, należy drobinom tego ciała
  • Ruch jednostajnie opóźniony - W ruchu jednostajnie opóźnionym szybkość w dowolnej chwili ruchu jest

Co to jest Sublimacja i resublimacja? wyjaśnienie

Co to znaczy Sublimacja i resublimacja? objaśnienie