Czy przydatne?

Słownik Magnetycznej Indukcji Strumień

Co oznacza STRUMIEŃ INDUKCJI MAGNETYCZNEJ: Strumieniem indukcji magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor indukcji pola magnetycznego, S – wektor prostopadły do powierzchnio wartości równej polu tej powierzchni, α – kąt między wektorami S i B. Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest weber [Wb]. Strumień indukcji magnetycznej ma wartość jednego webera, jeżeli przechodzi poprzez powierzchnię 1m2 ustawioną prostopadle do linii pola magnetycznego, którego indukcja ma wartość 1 tesli

Czym jest Strumień indukcji magnetycznej znaczenie w Słownik fizyka S .