Czy przydatne?

Słownik Silnika Sprawność

Co oznacza SPRAWNOŚĆ SILNIKA: Sprawność silnika η jest wyznacznikiem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając poprzez Q2 ciepło oddane poprzez gaz do chłodnicy i korzystając z zasady zachowania energii możemy napisać: W = Q1 − Q2. Zatem: W tym wzorze Q2 znaczy bezwzględną wartość ciepła oddanego do chłodnicy. Dla silnika pracującego w cyklu Carnota można wykazać, Iż: gdzie T1 i T2 to adekwatnie temp. źródła ciepła i temp. chłodnicy

Czym jest Sprawność silnika znaczenie w Słownik fizyka S .