Czy przydatne?

Słownik Wektor Jako Siła

Co oznacza SIŁA JAKO WEKTOR: Wszystkie siły są wielkościami wektorowymi. Każda siła ma więc wartość, kierunek i zwrot. Jeżeli na ciało działa kilka sił, to zachowuje się ono tak, jakby działała na nie jedna siła, która jest sumą tych wszystkich sił. Tytułujemy ją siłą wypadkową. Dodawanie sił dzieje się odpowiednio z obowiązującymi w matematyce sposobami dodawania wektorów. Symbolem siły jest spora litera ze strzałką u góry, na przykład . Wartość wektora można oznaczać zwyczajnie jako F, R, Q (bez strzałki) na przykład F = 10N, R = 2N, Q = 3N

Czym jest Siła jako wektor znaczenie w Słownik fizyka S .