Czy przydatne?

Słownik Przyspieszony Jednostajnie Ruch

Co oznacza RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY: Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem prostoliniowym, a więc ruchem, gdzie wartość prędkości jest równa szybkości. Stała wartość przyspieszenia znaczy, Iż pośrodku każdej sekundy prędkość (wartość prędkości) wzrasta o tyle samo: We wzorze v0 znaczy prędkość początkową (w momencie t = 0), a v znaczy prędkość po czasie t. W takim ruchu wartość przyspieszenia średniego jest równa wartości przyspieszenia w każdej chwili czasu (chwilowego). W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie nie wymienia się, co na wykresie przedstawia się w następujący sposób

Czym jest Ruch jednostajnie znaczenie w Słownik fizyka R .