Czy przydatne?

Słownik Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu

Co oznacza RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU: Gdy wartość wektora prędkości w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie także prędkość kątowa i w okolicy przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako relacja przyrostu szybkości kątowej do czasu, w jakim ten wzrost nastąpił:Tutaj ω0 znaczy początkową prędkość kątową (w momencie t = 0), a ωk to prędkość kątowa po czasie t (końcowa prędkość kątowa). Warto zauważyć, Iż matematyczna postać tego wzoru jest identyczna ze wzorem na przyspieszenie liniowe – a, gdzie zamiast szybkości kątowych występują szybkości liniowe. Podobna jest także zależność szybkości kątowej od czasu: ωk= ω0 + ε ⋅ t Pomiędzy przyspieszeniem liniowym i kątowym podobnie jak pomiędzy szybkością liniową i kątową istnieje związek: a = ε ⋅ r W ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu mamy: a=const i ε = const. W ruchu przyspieszonym po okręgu występują następujące przyspieszenia: przyspieszenie dośrodkowe – ad, powiązane wyłącznie ze zmianą kierunku i zwrotu wektora prędkości liniowej, przyspieszenie liniowe – a, powiązane ze zmianą wartości wektora prędkości liniowej, przyspieszenie kątowe – ε, które jest wywołane przyspieszeniem a

Czym jest Ruch jednostajnie znaczenie w Słownik fizyka R .