Czy przydatne?

Słownik Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu

Co znaczy: Gdy wartość wektora prędkości w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie też szybkość kątowa i obok przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako stosunek przyrostu szybkości kątowej do czasu, w jakim ten przyrost nastąpił:Tutaj ω0 oznacza początkową szybkość kątową (w chwili t = 0), a ωk to szybkość kątowa po czasie t (końcowa szybkość kątowa). Warto zauważyć, że matematyczna postać tego wzoru jest identyczna ze wzorem na przyspieszenie liniowe – a, w którym zamiast szybkości kątowych występują szybkości liniowe. Podobna jest też zależność szybkości kątowej od czasu: ωk= ω0 + ε ⋅ t Między przyspieszeniem liniowym i kątowym podobnie jak między szybkością liniową i kątową istnieje związek: a = ε ⋅ r W ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu mamy: a=const i ε = const. W ruchu przyspieszonym po okręgu występują następujące przyspieszenia: przyspieszenie dośrodkowe – ad, związane wyłącznie ze zmianą kierunku i zwrotu wektora prędkości liniowej, przyspieszenie liniowe – a, związane ze zmianą wartości wektora prędkości liniowej, przyspieszenie kątowe – ε, które jest spowodowane przyspieszeniem a.

Czym jest Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu znaczenie w Słownik fizyka R .