Czy przydatne?

Słownik Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym

Co oznacza RUCH CZĄSTKI NAŁADOWANEJ W JEDNORODNYM POLU ELEKTRYCZNYM: Ruch naładowanej cząstki (na przykład elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym. Pod wpływem siły pola elektrycznego (F=q⋅E) cząstka odchyla się od pierwotnego kierunku ruchu o pewien kąt, którego rozmiar zależy wprost proporcjonalnie od napięcia pomiędzy okładkami kondensatora. Daje to sposobność sterowania wielkością tego odchylenia, co używane jest w telewizorach i oscyloskopach. Ruch elektronu wpadającego do pola elektrycznego wzdłuż linii tego pola jest taki, jak swobodny spadek ciała w polu grawitacyjnym. Elektron jest w tym polu przyspieszany do prędkości, której wartość zależy od napięcia U pomiędzy okładkami kondensatora: znaczy relacja ładunku elektronu do jego masy

Czym jest Ruch cząstki naładowanej w znaczenie w Słownik fizyka R .