Czy przydatne?

Słownik Clapeyrona Równanie

Co oznacza RÓWNANIE CLAPEYRONA: Równanie to wiąże ze sobą wskaźniki stanu dla n moli gazu doskonałego. To jest równanie stanu gazu, które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, Iż znajduje się on pod ciśnieniem atmosferycznym (1013 hPa) i zajmuje objętość 0,0224 m3.Rozwiązanie:Tlen w tych uwarunkowaniach możemy traktować jako gaz doskonały. Korzystamy więc z równania Clapeyrona: pV = nRT,wypisujemy dane: n=1 mol, p=1013hPa = 1013⋅102 Pa,Przekształcamy równanie Clapeyrona:1 mol tlenu pod ciśnieniem 1013 hPa, o objętości 0,0224 m3 ma temperaturę 273 K a więc 0°C. Warunki określone poprzez takie ciśnienie i temperaturę tytułujemy uwarunkowaniami normalnymi. Jeden mol dowolnego gazu w uwarunkowaniach normalnych zajmuje objętość 0,0224 m3

Czym jest Równanie Clapeyrona znaczenie w Słownik fizyka R .