Czy przydatne?

Słownik Równania opisujące drgania wymuszone

Co oznacza RÓWNANIA OPISUJĄCE DRGANIA WYMUSZONE: Ciało wykonujące drgania wymuszone Siła wymuszająca Zależność wychylenia ciała od czasu:x(t)=A⋅sin(ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F(t)=F0. F0 – to max. wartość siły wymuszającej. Zależność przesunięcia fazowego od częstotliwości kołowej: Zakładamy, Iż dla chwili t = 0 siła przyjmuje wartość równą zeru. Częstotliwości drgań wymuszonych i siły wymuszającej są sobie równe. Częstości kołowe drgań wymuszonych i siły wymuszającej są sobie równe. Okresy drgań wymuszonych i siły wymuszającej są sobie równe

Czym jest Równania opisujące drgania znaczenie w Słownik fizyka R .