Czy przydatne?

Słownik Płaskiego Kondensatora Pojemność

Co oznacza POJEMNOŚĆ KONDENSATORA PŁASKIEGO: Pojemność kondensatora płaskiego zależy od pola powierzchni okładek S, odległości pomiędzy okładkami d i względnej przenikalności elektrycznej (ε) izolatora znajdującego się pomiędzy okładkami w następujący sposób: gdzie ε0 to przenikalność elektryczna próżni Dla kondensatora próżniowego ε = 1 i wtedy pojemność wynosi

Czym jest Pojemność kondensatora znaczenie w Słownik fizyka P .