Czy przydatne?

Słownik Sprężyste Odkształcanie

Co oznacza ODKSZTAŁCANIE SPRĘŻYSTE: Odwracalne odkształcenie ciał stałych tytułujemy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem wywołanym siłą F. Współczynnik sprężystości k zależy od pola powierzchni przekroju poprzecznego pręta S i od jego długości początkowej l0, zgodnie ze wzorem: gdzie E to współczynnik proporcjonalności nazywany modułem Younga, zależny wyłącznie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest pręt. Prawo Hooke’a można wyrazić dzięki modułu Younga w następujący sposób: Dla danego materiału istnieje granica sprężystości, wyznaczona poprzez największą siłę, przy której odkształcenie ciała jest jeszcze sprężyste. Wydłużenie regularnie znaczy się jako x i wówczas prawo Hooke’a zapisujemy w formie: F=kx, i przedstawiamy na wykresie

Czym jest Odkształcanie sprężyste znaczenie w Słownik fizyka O .