Moc

Czy się przydało?

Moc P jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Podstawową jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń mechaniczny (1 KM = 735,5 W) oraz kilowat (1 kW = 1000 W). Kilowatogodzina (1 kWh) to jednostka pracy wykonanej przez urządzenie o mocy 1 kW w ciągu 1h (kWh = 3,6 ⋅ 106 J).

Pozostałe zagadnienia z fizyki w szkole na literę M

Fizyka w szkole:

  • Siła jako wektor - Wszystkie siły są wielkościami wektorowymi. Każda siła ma więc
  • Ustabilizowany stan gwiazd - Dzięki energii powstającej w reakcjach syntezy termojądrowej
  • Siła tarcia - Siła tarcia to siła, która występuje między stykającymi się
  • Dyfrakcja - Promienie światła rozchodzą się po liniach prostych, lecz przechodząc

Co to jest Moc? wyjaśnienie

Co to znaczy Moc? objaśnienie