Czy przydatne?

Słownik Moc

Co oznacza MOC: Moc P jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń mechaniczny (1 KM = 735,5 W) i kilowat (1 kW = 1000 W). Kilowatogodzina (1 kWh) to jednostka pracy wykonanej poprzez urządzenie o mocy 1 kW pośrodku 1h (kWh = 3,6 ⋅ 106 J)

Czym jest Moc znaczenie w Słownik fizyka M .