Moc

Oceń przydatność:

   

Moc P jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Podstawową jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń mechaniczny (1 KM = 735,5 W) oraz kilowat (1 kW = 1000 W). Kilowatogodzina (1 kWh) to jednostka pracy wykonanej przez urządzenie o mocy 1 kW w ciągu 1h (kWh = 3,6 ⋅ 106 J).

Pozostałe zagadnienia z fizyki w szkole na literę M

Fizyka w szkole:

  • Ewolucja gwiazd - Pod nazwą ewolucja gwiazd rozumiemy zmiany w życiu gwiazd, jakie
  • Pierwszy postulat Bohra - Elektron w atomie może poruszać się tylko po ściśle określonych
  • Transformator - Transformator jest urządzeniem umożliwiającym zmianę napięcia
  • Moc - Moc P jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce

Co to jest Moc? wyjaśnienie

Co to znaczy Moc? objaśnienie