Entropia

Czy przydatne?

Entropia S jest funkcją stanu, która jest tym większa, im stan układu jest bardziej prawdopodobny (bardziej chaotyczny). Z kolei prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym stanie jest tym większe, im więcej jest możliwych sposobów, na które określony stan może być osiągnięty. Ponieważ stan o wysokim stopniu nieuporządkowania można uzyskać na dużo więcej różnych sposobów niż stan uporządkowany, to jest on bardziej prawdopodobny od stanu uporządkowanego. Entropia jest miarą nieuprządkowania stanu układu i wyraża się wzorem: gdzie k to stała Boltzmana, k = 1,38 ⋅ 1023 J/K, Ω(E) – to funkcja, która każdej wartości energii wewnętrznej przyporządkowuje liczbę sposobów, na które stan odpowiadający tej energii może być osiągnięty.

Pozostałe zagadnienia z fizyki w szkole na literę E.

Fizyka w szkole:
  • Budowa atomu według Bohra Co to jest punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej
  • Sila Lorentza Co to jest naładowaną cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego
  • Synteza termojądrowa Co to jest mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki

Co to jest Entropia? wyjaśnienie

Co to znaczy Entropia? objaśnienie

www.Definicja.org 2013-2015 © Możliwych jest więcej im większe tym jest stanie danym w układu się znalezienia prawdopodobieństwo kolei z chaotyczny bardziej prawdopodobny bardziej
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.