Czy przydatne?

Słownik Energia wewnętrzna U [J]

Co oznacza ENERGIA WEWNĘTRZNA U [J]: Energia wewnętrzna to suma wszystkich rodzajów energii, jakie posiadają wszystkie molekuły gazu łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna, a z ich oddziaływaniami na odległość związana jest energia potencjalna. Na skutek braku oddziaływań pomiędzy drobinami gazu doskonałego energia wewnętrzna takiego gazu złożona jest tylko z energii kinetycznych wszystkich drobin gazu. Przyrost temp. jest oznaką wzrostu średniej energii kinetycznej przypadającej na jedną drobinę i tym samym wzrostu energii wewnętrznej. Gdy temp. gazu pozostaje bez zmian, to energia wewnętrzna także się nie wymienia (U = const, gdy T = const). Zależność energii wewnętrznej od temp. dla jednego mola gazu wyraża wzór: U=i/2RT, gdzie i znaczy liczbę stopni swobody drobin gazu, która wynosi: i = 3 dla gazu jednoatomowego, i = 5 dla gazu dwuatomowego, i = 6 dla gazu wieloatomowego

Czym jest Energia wewnętrzna U [J znaczenie w Słownik fizyka E .