Czy przydatne?

Słownik Termodnamiki Zasada Druga

Co oznacza DRUGA ZASADA TERMODNAMIKI: To jest zasada, która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0, gdzie S1 i S2 to wartości entropii układu adekwatnie przed i po zajściu procesu. Znaczy to, Iż układ przechodzi od stanu mniej prawdopodobnego (uporządkowanego) do stanu bardziej prawdopodobnego (chaotycznego). Druga zasada termodynamiki może być również sformułowana na trzy inne metody: Ciepło nie może samoistnie przepływać od ciała o niższej temp. do ciała o wyższej temp.. Nie jest możliwe zbudowanie silnika, który kompletnie zamieniałby ciepło na pracę. Sprawność każdego silnika cieplnego jest mniejsza od sprawności doskonałego silnika cieplnego

Czym jest Druga zasada termodnamiki znaczenie w Słownik fizyka D .