Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH POLE GRAWITACYJNE: Natężenie pola grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość wektora natężenia pola obliczamy dzieląc wartość siły poprzez masę umieszczoną w tym punkcie pola: Potencjał – VPunkty jednakowo odległe od źródła pola mają jednakowy potencjał. Powierzchnie kuliste utworzone z punktów, na których potencjał jest jednakowy, tytułujemy powierzchniami ekwipotencjalnymi. Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie pola tytułujemy relacja energii potencjalnej, jaką posiada ciało umieszczone w tym punkcie,do masy tego ciała

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .