Czy przydatne?

Słownik Co to jest prąd elektryczny

Co oznacza CO TO JEST PRĄD ELEKTRYCZNY: Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (dodatnich albo ujemnych). Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony albo jony. W obwodach elektrycznych, gdzie nośnikami ładunków są elektrony, przyjmuje się umowny kierunek przepływu prądu, który z przyczyn historycznych jest przeciwny do kierunku rzeczywistego. Warunkiem uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych jest istnienie pola elektrycznego. Takie pole występuje pomiędzy biegunami źródła napięcia. Źródłami napięcia są akumulatory, ogniwa galwaniczne, prądnice. W prądnicach energia mechaniczna, a w ogniwach i akumulatorach energia chemiczna zmieniają się w energię elektryczną, dzięki której w źródle napięcia powstaje nadmiar elektronów na katodzie i ich niedobór na anodzie. Pomiędzy anodą i katodą wytwarza się różnica potencjałów, a więc napięcie

Czym jest Co to jest prąd elektryczny znaczenie w Słownik fizyka C .