Czy przydatne?

Słownik Ciepło właściwe przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu

Co oznacza CIEPŁO WŁAŚCIWE PRZY STAŁEJ OBJĘTOŚCI I PRZY STAŁYM CIŚNIENIU: Ciepło zgodne cV, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałej objętości gazu. Ciepło zgodne cp, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałym ciśnieniu. Różnicę pomiędzy nimi wyraża wzór

Czym jest Ciepło właściwe przy stałej znaczenie w Słownik fizyka C .