Czy przydatne?

Słownik Atomowego Jądra Budowa

Co oznacza BUDOWA JĄDRA ATOMOWEGO: Składnikami jąder atomowych są nukleony, a więc protony i neutrony. Istnienie jąder atomowych możliwe jest dzięki siłom jądrowym łączącym ze sobą nukleony. Siły jądrowe są krótkozasięgowe i działają na bardzo małych odległościach. To są wielkie siły, które znacząco przewyższają bardzo spore siły odpychania elektrycznego pomiędzy protonami. Ich źródłem są kwarki, które są składnikami zarówno protonów, jak i neutronów. Kwarki odpowiednio z dzisiejszą wiedzą nie podzielone są już na mniejsze części i są cząstkami prawdziwie elementarnymi. Liczba nukleonów w jądrze to liczba masowa A. Liczba protonów w jądrze to liczba atomowa Z, która decyduje o pozycji danego pierwiastka w układzie okresowym i która jest równa liczbie elektronów poza jądrem. Wszystkie atomy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę atomową, ale mogą różnić się liczbą masową. Symbolicznie dany pierwiastek X opisujemy przez te liczby,jako A/ZX. Gęstość materii w jądrze jest niewyobrażalnie spora

Czym jest Budowa jądra atomowego znaczenie w Słownik fizyka B .