Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie!

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

 • Inwestycyjny fundusz Prawo składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe konsumenta.
 • Rozrachunkowa jednostka Prawo OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej konsumenta.
 • Ofe członka zysk Prawo Przyrost wartości jednostki rozrachunkowej konsumenta.
 • Netto składka Prawo Cześć składki przeznaczona na ochronę, czyli na wypłatę odszkodowań i świadczeń konsumenta.
 • Uczestnictwa jednostka Prawo funduszu. Fundusze oferują różne typy jednostek, które mogą się różnić wysokością pobieranych opłat konsumenta.

Motywy literackie:

 • Zjawy ducha motyw Co to jest Dante Alighieri Dziady, Romantyczność, Upiór - Adam Mickiewicz Kordian, Król-Duch - Juliusz
 • Retrospekcji motyw Co to jest = spoglądam w tył) - 1) odwoływanie się do faktów lub stadiów wcześniejszych jakiegoś zjawiska; 2)
 • Cierpienia motyw Co to jest Mitologia - Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, Priam Homer - Iliada
 • Obłędu motyw Co to jest Romantyczność - Adam Mickiewicz Kordian - Juliusz Słowacki Mistrz i Małgorzata - Michaił Bułhakow
 • Wesela/gody motyw Co to jest tradycyjne wesele połączone jest z szeregiem obrzędów, np.: jedzenie kołacza weselnego, oczepiny

Język polski:

 • Ikonografia Pojęcie rozpoznawaniem, opisem, klasyfikacją stałych tematów, motywów, symboli, atrybutów, emblematów oraz
 • Marianna bocian Pojęcie dzieciństwa na łamach czasopisma "Kontrasty". Jej wiersze i recenzje zamieszczały m.in. "Agora"
 • Literackim utworze w czas Pojęcie właściwość świata przedstawionego, której kształt determinuje rodzaj literacki; bywa także
 • Ferenc molnar Pojęcie Najważniejszą część jego twórczości stanowią dramaty obyczajowe, trafnie ukazujące życie węg
 • Krystian lupa Pojęcie iautorskich adaptacji tłumaczeń m.in. Brechta, Musila, Rilkego. Początkowo pracował wJeleniej Górze

Fizyka:

 • Termodnamiki zasada druga Pojęcie czyli w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie procesy zachodzą w
 • Niedociążenie Pojęcie elementami układu, powstałe na skutek sił zewnętrznych działających na układ, są mniejsze co do
 • Kosmiczna prędkość druga Pojęcie należy nadać ciału na Ziemi, aby mogło oddalić się od Ziemi na nieskończenie dużą odległość
 • Zderzenia Pojęcie sprężyste, wśród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne, zderzenia doskonale
 • Elektryczne pole Pojęcie w którym na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego

BHP:

 • Pożaru gaszenia czas Znaczenie pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego dla pracownika.
 • Rota Znaczenie zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające dla pracownika.
 • Natarcie główne Znaczenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia dla pracownika.
 • Ogniowe rozpoznanie Znaczenie pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej dla pracownika.
 • Kawitacja Znaczenie cieczy obszarów nieciągłości, wypełnionych gazem lub parą wskutek obniżenia się ciśnienia w miejscu dla pracownika.
Geografia:
 • Ume » rz. w pn. Szwecji; dł. 460 km; uchodzi do Zat. Botnickiej; przepływa przez m. Lycksele
 • Bakoński las bakoński » Zadunajskim; najwyższy szczyt Korishegy (wys. 704 m); uprawa winorośli; wydobycie węgla brunatnego
 • Peace » Mackenzie; dł. 1920 km; powstaje z połączenia rzek: Finlay i Parsnip; po połączeniu z rz. z
 • Kom » Kom; 942 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, szklarski, spożywczy; ośr. wyrobu dywanów; gł. w Iranie
 • Livramento do santana » granicy z Urugwajem; 89 tys. mieszk.; przem. skórzany, spożywczy; w pobliżu wydobycie agatów i
www.Definicja.org 2013-2015 ©
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.