Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Niewoli Motyw Opis Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Pożegnanie z Marią - Tadeusz Borowski Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński Żołnierz
 • Czym jest Inteligencji Motyw Opis Niemnem - Eliza Orzeszkowa Szkice węglem - Henryk Sienkiewicz Wesele - Stanisław Wyspiański Ludzie bezdomni - Stefan
 • Czym jest Państwa Naprawy Motyw Opis filozafii i poezji, zmierzające do wskazania niedomogów w funkcjonowaniu państwa i propozycje zmian. Platon - kraj - To
 • Czym jest Pracy Motyw Opis Stefan Żeromski Lalka - Bolesław Prus Pieśń świętojańska o Sobótce - Jan Kochanowski Tadeusz, Nad Niemnem - Eliza
 • Czym jest Przyjaźni Motyw Opis Homer Pieśń o Rolandzie, Romeo i Julia, Hamlet - W. Szekspir Przyjaciele - I. Krasicki Cierpienia młodego Wertera

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Alokucja Co znaczy przemowa o charakterze uroczystym; zwrot rozpoczynający przemowę
 • Znaczenie Szekspiryzm Co znaczy Szekspira. Fascynacja sz. ujawniła się wlit. europ. okresu preromantyzmu, azwł. romantyzmu, inspirując artystów dramatu do wykorzystywania na różne metody
 • Znaczenie Gongoryzm Co znaczy maniera poetycko-stylist. ukształtowana poprzez L. Gongorę, a polegająca na stosowaniu rozbudowanych metafor, operowaniu zaskakującym słownictwem, lapidarnie
 • Znaczenie Milan Kundera Co znaczy wWyższej Szkole Artystycznej wPradze, usunięty iobjęty zakazem druku w1968 r. w trakcie inwazji wojsk Układu Warszawskiego, przyjął obywatelstwo franc. (1980
 • Znaczenie Piotr Michałowski Co znaczy romantyzmu. Pełnił sporo funkcji publicznych, między innymi zajmował się modernizacją hutnictwa, przed powstaniem listopadowym kierował produkcją broni

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy Cebu Co to jest mln mieszk.; wys. do 1073 m; obszar rolniczy; uprawa kukurydzy, trzciny cukrowej; wydobycie rud miedzi, lignitów, złota
 • Co znaczy Kaweri Co to jest uchodzi deltą do Zat. Bengalskiej; liczne wodospady, najwyższy o wys. 101 m
 • Co znaczy Koniaków Co to jest Koniakowa pod koniec XV wieku. Wykopaliska archeologiczne pozwoliły z kolei datować najstarsze ślady ludzi na tym
 • Co znaczy Jezd Co to jest cementowy, włókienniczy; zachowane resztki murów miejskich; w pobliżu wydobycie rud cynku, ołowiu, żelaza i miedzi
 • Co znaczy HUDNA, ASZ-SZATT A-lHUDNA Co to jest Szottów, na wys. 391 m; 1 tys. km2; latem tworzy solnisko, zimą pokrywa się cienką warstwą wody