Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Motyw sądu i procesu Opis III - Adam Mickiewicz Dies irae - Jan Kasprowicz Lord Jim - Joseph Conrad Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński
 • Czym jest Państwa Motyw Opis Pieśń o spustoszeniu Podola poprzez Tatarów, Odprawa posłów greckich - J. Kochanowski Kazania sejmowe - P. Skarga O
 • Czym jest Cierpienia Motyw Opis Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, Priam Homer - Iliada Antygona - Sofokles Legenda o
 • Czym jest Tańca Motyw Opis Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią Pieśń świętojańska o sobótce - J. Kochanowski Romeo i Julia - W. Szekspir Żona
 • Czym jest Narodowych Powstań Motyw Opis Mickiewicz Kordian, Grób Agamemnona - Juliusz Słowacki Nad Niemnem, Gloria victis - Eliza Orzeszkowa Rozdziobią nas

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Hans Arp Co znaczy franc. pochodzenia niem., członek Carte et Carr i Abstraction-Cration; w Szwajcarii zorganizował grupę Der Modern Bund. W 1911 poznał W. Kandinskyego
 • Znaczenie Kamiński Aleksander, pseud. Juliusz Górecki Co znaczy harcerski, wczasie okupacji należał do ścisłego kierownictwa Szarych Szeregów. Wl. 1939-44 był redaktorem Biuletynu Informacyjnego i dowódcą organizacji Małego
 • Znaczenie Francis Picabia Co znaczy artystów dadaizmu. W1915 wNowym Jorku z M. Duchampem założył dadaistyczne pismo 291 , które kontynuował wEuropie pismem 391 . Uczestniczył wakcjach
 • Znaczenie Leon Kruczkowski Co znaczy Zadebiutował jedynym tomem literaturze Młoty nad światem (1928); rozgłos przyniosła mu powieść Kordian icham (1932), krytyka kultu powstań narod. Jego następne
 • Znaczenie Uliczny Teatr Co znaczy uczestnictwa widzów wzdarzeniu. Wlatach 60. pojawił się na fali kontrkultury podejmując problemy społ. ipolit., na przykład Bread and Puppet Theatre, Akademia

Słownik fizyka

 • Definicja Tarcia Siła Znaczenie się powierzchniami dwóch ciał. Wartość siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od stopnia ich
 • Definicja Termodynamiki Zasada Pierwsza Znaczenie zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W
 • Definicja Tabela Lorentza Transformacja Znaczenie próżni, a słowo gdzie u znaczy wartość prędkości układu U’ względem układu U. Układ U Układ U' Współrzędne w układzie U
 • Definicja Światła Polaryzacja Znaczenie własne właściwości jako fala poprzeczna. Światło jest falą elektromagnetyczną polegającą na rozchodzeniu się na
 • Definicja Atomów Obraz Współczesny Znaczenie zachodzących w atomach nie zmieniają się w sposób ciągły, ale mogą przyjmować jedynie ściśle określone wartości

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Absorpcja Prawo pracy pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, przeważnie gazu poprzez ciecz albo ciało stałe informacje.
 • Definicja Adhezja Prawo pracy rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy informacje.
 • Definicja Pożarowe Bezpieczeństwo Prawo pracy uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i informacje.
 • Definicja Połączone Działania Prawo pracy pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania informacje.
 • Definicja Biodegradacja Prawo pracy rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Bilbajs Co to jest Kanałem Ismailijskim; 137 tys. mieszk.; port śródlądowy; przem. włókienniczy, skórzany; rzemiosło; obszar uprawy
 • Co znaczy Jixi Co to jest He, w pobliżu granicy z Rosją; 348 tys. mieszk.; przem. energetyczny, drzewny, spożywczy; ośr. wydobycia węgla
 • Co znaczy Lages Co to jest 169 tys. mieszk.; przem. metalowy, elektrotechniczny, motoryzacyjny, drzewny, spożywczy
 • Co znaczy Kuwejt Co to jest Perską wspólnie z 10 wyspami - największe: Babijan, Warba; 17,8 tys. km2, 2 mln mieszk.; stol. - Kuwejt i inne gł. m
 • Co znaczy Elur Co to jest Pradeś), w delcie Godawari; 199 tys. mieszk.; przem. włókienniczy i skórzany