Tanie ubezpieczenie:

 • Dystrybutor » Podmiot uprawniony na podstawie umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa
 • Aktuariusz » Specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Ustala ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje
 • System Repartycyjny » System emerytalny oparty na tzw. umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, że pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą
 • Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym » Założona przez właściciela rejestru lub jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania określonych działań na rejestrze (np. odkupienia jednostek uczestnictwa)
 • Kapitał początkowy » Kapitał początkowy zostanie wyliczony na dzień 01.01.1999 r. Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do ZUS-u w ramach starego systemu. Podstawą do jego naliczenia

Motywy literackie:

 • Motyw inteligencji » Motyw inteligencji:Literatura:Lalka -  Bolesław PrusNad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Szkice węglem - Henryk SienkiewiczWesele - Stanisław WyspiańskiLudzie bezdomni - Stefan
 • Motyw anioła » Literatura podmiotu:Biblia (Apokalipsa św. Jana)MitologiaPieśń o Rolandzieśw. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów)Lament świętokrzyskiKronika polska - Gall AnonimKwiatki św
 • Motyw pogrzebu » Pogrzeb:Pogrzeb - Inaczej pochówek, jest ceremonią składania do grobu zmarłego. W przeszłości związany był z bogatym rytuałem (np. czuwanie przy marach, wspólne modlitwy, msza
 • Motyw axis mundi » Motyw axis mundi:Axis mundi - oś świata, pępek świata.Literatura:BibliaPan Tadeusz - A. MickiewiczChłopi - W.S.ReymontSklepy cynamonowe - B.SchulzNie ma kto pisać do pułkownika
 • Motyw ojczyzny » Motyw ojczyzny:Literatura:Rzecz to piękna - TyrtajosPieśń o RolandzieOdprawa posłów greckich, Pieśń o spustoszeniu Podola - J. KochanowskiTransakcja wojny chocimskiej - W

Język polski:

 • Hanuszkiewicz Adam » aktor ireżyser, dyrektor Teatru Powszechnego iTeatru Narodowego wWarszawie. Twórczość reżyserską rozwinął wteatrze telewizji; filmowe elementy (zbliżenie aktorskie, skróty
 • Vivaldi Antonio » wł. kompozytor iskrzypek. Był jednym znajwybitniejszych twórców iwirtuozów baroku. V. znany zutworów na instrumenty smyczkowe, rozszerzył możliwości techniczne skrzypiec
 • Cooper James Fenimore » pisarz amer., twórca romantycznej epopei osadnictwa na ziemiach Indian. Pięcio-ksiąg przygód Sokolego Oka obejmuje powieści: Pogromca zwierząt (1841), Ostatni Mohikanin (1826)
 • Woronicz Jan Paweł » poeta, jezuicki kaznodzieja, orator, członek Tow. Przyjaciół Nauk; autor mów ipism polit., wktórych głosił mesjanistyczne idee oposłannictwie narodów słowiańskich, także postawę
 • konkatenacja » konstrukcja wypowiedzi lit. polegająca na powtarzaniu słowa lub wyrażenia jednego wersu wwersie następnym; dopełnienie, uzupełnienie wypowiedzi, charakterystyczne głównie dla

Fizyka:

 • Ruch jednostajnie opóźniony » W ruchu jednostajnie opóźnionym szybkość w dowolnej chwili ruchu jest mniejsza niż szybkość początkowa. Zatem wartość Δv= v−v0 < 0. Oznacza to, że wektor opóźnienia w każdej
 • Całkowity opór w obwodach prądu przemiennego: RC, RL, RLC » Obwód RL Obwód RC Opór omowy związany z opornikiem R. Opór omowy związany z opornikiem R. Opór indukcyjny związany z cewką: RL = ωL.ω – częstość kołowa prądu płynącego przez obwód
 • Sublimacja i resublimacja » Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to proces odwrotny do sublimacji polegający na bezpośredniej zmianie stanu
 • Pojęcie pracy w fizyce » Praca jest wielkością skalarną zdefiniowaną jako iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia:gdzie α to kąt pomiędzy wektorem siły a wektorem przemieszczenia.Jednostką
 • Założenia szczególnej teorii względności » Szczególna teoria względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają

Pojęcia BHP:

Geografia:
 • ORD » rz. okresowa w pn.-zach. Australii (Australia Zach.); dł. ok. 480 km; uchodzi do morza Timor
 • Babia Góra » Babia Góra (1725 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich. Położona w Beskidzie Żywieckim, od stuleci intrygowała ludzi swą wielkością, dzikością natury, bogactwem
 • ZGORZELEC » m. powiatowe w woj. dolnośląskim, nad Nysą Łużycką; 34,3 tys. mieszk.; przem. maszynowy, elektrotechniczny, skórzany, papierniczy, spożywczy; prawa miejskie ok. 1215; przejście
 • SZARDŻA » emirat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nad Zat. Perską i Zat. Omańską; 2,6 tys. km2; 547 tys. mieszk.; stol. - Szardża; pow. gł. pustynna; w oazach uprawa palmy daktylowej
 • KURASHIKI » m. w Japonii, w prefekturze Okayama, w pd.-zach. części Honsiu; 437 tys. mieszk.; przem. lotniczy, metalowy, rafineryjny, chemiczny; kolej Shinkansen; instytut rolniczy Ohara