Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

 • Deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia) » W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego oraz inne dane
 • Dystrybutor » Podmiot uprawniony na podstawie umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa
 • Cedent » Osoba ubezpieczona
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia » Okres, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony lub określony, oznaczony najczęściej w latach
 • Numer wiodący » Każde ubezpieczenie ma swój numer ewidencyjny. Jeśli osoba ubezpieczona zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu

Motywy literackie:

 • Motyw śmierci » Motyw śmierci: Literatura: Biblia Mitologia Odyseja, Iliada - Homer Pieśń o Rolandzie Legenda o świętym Aleksym Legendy arturiańskie Kwiatki świętego Franciszka Boska komedia
 • Motyw literatury » Motyw literatury: Literatura: Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - Jan Kasprowicz Tango - Sławomir
 • Motyw tańca » Motyw tańca: Literatura: Mitologia (muza tańca Terpsychora) Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią Pieśń świętojańska o sobótce - J. Kochanowski Romeo i Julia - W. Szekspir Żona
 • Motyw miłość silniejsza niż śmierć » Miłość silniejsza niż śmierć - Topos ten bierze początek z mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz był synem trackiego boga rzeki Ojagrosa i muzy poezji Kaliope. Był doskonałym
 • Motyw idealizmu, idealisty » Motyw idealizmu, idealisty: Literatura: Mitologia Bukoliki - Wergiliusz Pieśń o Rolandzie Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Kwiatki św. Franciszka kronika polska

Język polski:

 • taoizm » 1) doktryna klasycznej filozofii chińskiej sformułowana ok. IV- II w. p.n.e., zainicjowana wcześniej przez Lao-tsy, autora fundamentalnego traktatu t. Daode-jing. Teoretycy
 • pleonazm » wyrażenie lub zwrot składające się zwyrazów oidentycznym lub podobnym znaczeniu, powtarzające sens tej samej treści, np. cofać się do tyłu, masło maślane, poprawić się na lepsze
 • Berliner Ensemble » teatr założony w 1949 r. przez B. Brechta i jego żonę H. Weigel w Berlinie. W latach 50. był znanym ośrodkiem myśli teatralnej i tzw. teatru epickiego; miał duży wpływ na
 • Mochnacki Maurycy » krytyk lit., teatralny imuzyczny, publicysta. Konspirował wZwiązku Wolnych Polaków (1822), razem zS. Goszczyńskim iJ.B. Zaleskim uczestnik powstania listopadowego. Debiutował
 • Rodakowski Henryk » malarz, znakomity portrecista. Początkowo malował wstylu biedermeier. Przebywając we Włoszech, azwł. we Francji malował szkice otematyce współcz. ihist. Wśród świetnych portretów

Fizyka:

 • Opór ośrodka » Ciało poruszające się w wodzie, w powietrzu lub w innym ośrodku płynnym „odczuwa” działanie siły wywieranej na nie przez ośrodek i hamującej jego ruch. Jest to siła oporu ośrodka
 • Ciepło właściwe molowe » Ciepło właściwe molowe C to ilość ciepła niezbędna do zmiany temperatury jednego mola gazu o 1K (1K = 1°C). gdzie: ΔT – zmiana temperatury, Q – wartość wymienionego ciepła, n –
 • Entropia » Entropia S jest funkcją stanu, która jest tym większa, im stan układu jest bardziej prawdopodobny (bardziej chaotyczny). Z kolei prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym
 • Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej » Ramię siły to wektor łączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Moment siły to wektor, którego wartość obliczamy według wzoru: M=r⋅F⋅sinα
 • Zasada zachowania energii » Zasada zachowania energii mówi, że w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (np. energia kinetyczna może

BHP:

 • DYREKTYWA - ustalenie (pisemne) lub wskazówka postępowania wydane przez dowódców
 • DEKONTAMINACJA - jest to zespół czynności wykonywanych na terenie akcji ratownictwa
 • KORELACJA - wzajemne powiązanie działania
 • DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI - najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w
 • POŻAR - niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym
Geografia:
 • GUADALAJARA » m. w środk. Hiszpanii (Kastylia-La Mancha), nad rz. Henares; 73 tys. mieszk.; ośr. adm. prowincji Guadalajara; przem. chemiczny, spożywczy; ośr. turystyczny; 1937 zwycięstwo
 • OCEANIA » nazwa zbiorowiska obejmująca ponad 7,5 tys. wysp w środk. i pd.-zach. części O. Spokojnego; obejmuje Melanezję, Mikronezję, Polinezję i Nową Zelandię; pow. lądowa ok. 1,3 mln
 • WATERLOO » m. w USA (Iowa), nad rz. Cedar, nad rz. Cedar; 69 tys. mieszk.; przem. maszynowy, spożywczy
 • SPRINGS » m. w pn.-wsch. części Rep. Pd. Afryki (Gauteng), na wys. 1627 m; w okręgu górniczym Witwatersrand; 217 tys. mieszk.; przem. metalowy, maszynowy, elektrotechniczny, hutnictwo
 • IRTYSZ » rz. w azjatyckiej części Rosji i w Kazachstanie; dł. 4248 m; wypływa z lodowców Ałtaju, w Chinach jako Czarny Irtysz; najdłuższy l. dopływ Obu; gł. dopływy pr.: Om, Tara, l.: