Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Przymierza Arki Motyw Opis podobnie motyw apokalipsy. Poezja: Biblia -  Księga Rodzaju 7  6-24 Kazania sejmowe - P. Skarga (w I kazaniu  autor
 • Czym jest Mogiły Grobu Motyw Opis Antygona  -Sofokles ( symboliczny grób Polinejkesa) legenda o Chmielnie (kochankowie pokochani po dwóch rożnych
 • Czym jest Młodości Motyw Opis poczciwego - M. Rej Na młodość - J. Kochanowski Cierpienia młodego Wertera - J.W. Goethe Oda do młodości - A
 • Czym jest Motyw historii polskiego domu Opis domu: Patrz również: motyw dworku Szczególne miejsce w polskiej tradycji literackiej i kulturowej zajmuje dworek
 • Czym jest Starości Motyw Opis które przypada spadek sił witalnych, a nierzadko mentalnych. Starzec - 1) Człowiek wiekowy, doświadczony,obdarzony

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Ignacy Matuszewski Co znaczy popularyzatorem literatury modernistycznej wkierowanym poprzez siebie Tygodniku Ilustrowanym (1898-1907), brał udział wopracowaniu Encyklopedii powszechnej
 • Znaczenie Urszula Kozioł Co znaczy lit. miesięcznika Odra (od 1972). Debiutowała arkuszem poetyckim Gumowe klocki (1957). Kolejne tomy poetki to między innymi Wrytmie korzeni (1963), Smuga
 • Znaczenie Oskar Kolberg Co znaczy ikompozytor. Poprzez 50 lat swojego życia zawodowego wędrował po Polsce, zbierał igromadził materiały ukazujące życie, kulturę itwórczość ludową różnych
 • Znaczenie Popularna Literatura Co znaczy uprawianej zmyślą ozaspokojeniu potrzeb szerokiego kręgu czytelników, nastawionej na dostarczenie im rozrywki iprzeżyć emocjonalnych, na przykład Trędowata H
 • Znaczenie Parabaza Co znaczy wprost do publiczności wypowiedź, na którą składało się wystąpienie przewodzącego chórowi koryfeusza ipieśni chóru. Treść p. nie dotyczyła tematyki

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy RAD¬ASTHAŃSKI, KANAŁ RAD¬ASTHAŃSKI Co to jest zach. Indiach, w stanach: Harijana, Pendżab, Radźasthan; obejmuje zaporę Harik na rzece Satledź i zapory na rzece Bijas
 • Co znaczy Drancy Co to jest m. we Francji, w zespole miejskim Paryża; 59 tys. mieszk.; przem. spożywczy
 • Co znaczy Panew Mała Co to jest retencyjny - Jez. Turawskie; przepływa poprzez Ozimek, Kalety
 • Co znaczy Arafura Co to jest i wyspami Tanimbar i Kai; 1037 tys. km2, głęb. do 3680 m w rowie Aru; zasolenie 3,5%; zat. Karpenteria; rafy koralowe
 • Co znaczy Kul Issyk Co to jest jez. Issyk-kul, na wys. 1609 m; 72 tys. mieszk.; przem. stoczniowy, spożywczy; muzeum P. Siemionowa Tienszańskiego