Tanie ubezpieczenie:

 • Grupa dystrybucyjna » Zespół agentów kierowany przez agenta koordynatora
 • Analiza portfelowa » Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka
 • Reinwestowanie zysków » Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji
 • Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym » Założona przez właściciela rejestru lub jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania określonych działań na rejestrze (np. odkupienia jednostek uczestnictwa)
 • Wartość wykupu » Cena po jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. Jest to także kwota jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Z wykupu można

Motywy literackie:

 • Motyw przemijania » Motyw przemijania:Literatura:Biblia (Księga Rodzaju)Wielki Testament - F. VillonO żywocie ludzkim – J. KochanowskiO krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M. Sęp
 • Motyw Nike » Motyw Nike:Literatura:Mitologia - J. ParandowskiWczorajszemu - T. GajcyNike, która się waha - Z. HerbertNike z Samotraki – Leopold Staff Nike - J. LechońNike - M. Pawlikowska
 • Motyw miłości » Motyw miłości:Literatura:Biblia: Miłość boga do człowieka - Księga rodzaju (bóg tworzy dla człowieka idealny świat) oraz Księga Psalmów, Psalm 8  (przymierze boga z Abrahamem)
 • Motyw przemiany » Motyw przemiany:Literatura:BibliaMitologiaPrzemiany - OwidiuszLegenda o świętym AleksymDzieje Tristana i IzoldyRozmowa Mistrza Polikarpa ze śmierciąDo gór i lasów, Treny - J
 • Motyw pokolenia straconego » Pokolenie:Pokolenie - Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost

Język polski:

 • Brodziński Kazimierz » poeta, historyk lit., krytyk lit., tłumacz, członek TPN, profesor lit. pol. na UW (od 1822). Autor prac teoretycznych, m.in. O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji
 • dialektyzacja » inaczej stylizacja gwarowa polegająca na wprowadzeniu do utworu lit. (całości lub jego części) słownictwa, zwrotów, form gramatycznych pochodzących z określonego dialektu, tzw
 • Szczepański Jan Józef » prozaik, eseista, scenarzysta, tłumacz. Prezes zdelegalizowanego wstanie wojennym Związku Literatów Polskich (1981-83), prezes honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek
 • Poświatowska Halina » poetka, od dzieciństwa nieuleczalnie chora na serce. Debiutowała tomem Hymn bałwochwalczy (1957), kolejne zbiory wierszy to Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk (1964), Jeszcze
 • Debussy Claude Achille » kompozytor franc.; na jego estetykę wpłynęły m.in. malarstwo impresjonistów, symbolizm, twórczość M. Musorgskiego, muzyka egzotyczna. D. był twórcą i gł. przedstawicielem

Fizyka:

 • Fale stojące » Fale stojące mogą powstawać w obszarach ograniczonych. Wtedy fala biegnąca w jednym kierunku nakłada się na falę odbitą od granicy obszaru i biegnącą w kierunku przeciwnym. W
 • Soczewki » Soczewka to przezroczysta dla światła bryła ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku postaciach: dwuwypukłe
 • Drgania wymuszone » Jeżeli na ciało oprócz siły sprężystości i sił oporu działa siła wymuszająca, której wartość zmienia się okresowo, to ciało wykonuje drgania wymuszone
 • Gaz doskonały » Gaz doskonały to uproszczony model gazu rzeczywistego. Założenia modelu gazu doskonałego są następujące: Drobiny gazu poza zderzeniami nie oddziałują ze sobą. Pomiędzy zderzeniami
 • Odkształcanie sprężyste » Odwracalne odkształcenie ciał stałych nazywamy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem spowodowanym siłą F. Współczynnik

Pojęcia BHP:

 • POŻAR W ZARODKU - pożar, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce powstania
 • KAWITACJA - zjawisko polegające na powstawaniu wewnątrz przepływającej cieczy
 • UDARNOŚĆ - odporność materiału na pęknięcie przy uderzeniu
 • STANOWISKO BOJOWE - miejsce,w którym ratownik wykonuje określone działania wynikające z
 • DEFLAGRACJA - spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu
Geografia:
 • DUBAJJ » m. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nad Zat. Perską; 910 tys. mieszk.; stol. emiratu Dubajj, port lotniczy i handlowy ze strefą wolnocłową; przem. stoczniowy, metalowy
 • IWO » m. w pd.-zach. Nigerii, w stanie Osun; 221 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, spożywczy
 • MANIZALES » m. w środk. Kolumbii, w Kordylierze Środk. (Andy), na wys. 2150 m; 359 tys. mieszk.; ośr. adm. departamentu Caldas; port lotniczy; przem. maszynowy, włókienniczy, spożywczy; gł
 • MAIDSTONE » m. w W. Brytanii (Anglia), nad rz. Medway; 195 tys. mieszk.; ośr. adm. hrabstwa Kent; przem. maszynowy, poligraficzny, papierniczy, piwowarski; zabytkowe budowle; w regionie
 • CAMDEN » m. w USA (New Jersey), w zespole miejskim Filadelfii, nad rz. Delaware; 82 tys. mieszk.; port handlowy; przem. stoczniowy, elektrotechniczny, chemiczny; prawa miejskie 1828