Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Śmierć Miłość Motyw Opis wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do zgonu, zgon zostaje poprzez miłość pokonana lub także okazuje się od niej
 • Czym jest Emigracji Motyw Opis Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Hymn
 • Czym jest Przemijania Motyw Opis Testament - F. Villon O żywocie ludzkim – J. Kochanowski O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M
 • Czym jest Zjawy Ducha Motyw Opis Alighieri Dziady, Romantyczność, Upiór - Adam Mickiewicz Kordian, Władca-Duch - Juliusz Słowacki Nie-Boska komedia
 • Czym jest Mężczyzny Motyw Opis Hrekulesie) Biblia (Księga Rodzaju) Pieśń o Rolnadzie Cierpienia młodego Wertera - J.W. Goethe Hamlet - W.Szekspir

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Postmodernizm Co znaczy różnych dziedzinach współcz. kultury. Obejmuje zarówno architekturę, sztuki piękne, prozę, poezję, esej, teorię sztuki i teorię kultury, filozofię, jak i
 • Znaczenie Fatalizm Co znaczy przekonaniu których wszystkie zdarzenia są z góry ustalone, a człowiek nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. F. odnaleźć można już w antycznej personifikacji
 • Znaczenie Językowa Integracja Co znaczy wspólny, ogólnonarod.; wtaki sposób powstała przewarzająca część jęz. narod., również jęz. pol.; zasługi wprocesie i.j. poniosło drukarstwo pol., aktualnie
 • Znaczenie Samuel Beckett Co znaczy piszący po franc. i z angielskiego: Laureat Nagrody Nobla (1969). Od 1937 r. mieszkał w Paryżu; tłumacz i uczeń J. Joycea. W okresie wojny związany z Ruchem
 • Znaczenie Heroikomiczny Poemat Co znaczy zasadniczy chwyt bazuje na zderzeniu wzniosłej formy zbłahą tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych

Słownik fizyka

 • Definicja Czym zajmuje się kosmologia Znaczenie ewolucją Wszechświata jako całości. Dzięki rozwojowi jaki, dokonał się w XX wieku w fizyce, astronomii i technice
 • Definicja Dźwięku Wysokość Znaczenie Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości. Im częstotliwość większa, tym dźwięk jest wyższy
 • Definicja Obrotowy Ruch Znaczenie zataczają współśrodkowe okręgi wokół osi obrotu. Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły pozostające w
 • Definicja Elektrycznego Pola Energia Znaczenie Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem
 • Definicja Ważkość Znaczenie zewnętrzne są przyczyną powstawania wzajemnych sił nacisku między elementami układu. Stan ten występuje jeśli prócz sił

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja LPG (Liquefied Petroleum Gas) Prawo pracy skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu informacje.
 • Definicja Ewakuacja Prawo pracy całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego informacje.
 • Definicja Torfowo Podpowierzchniowy Pożar Prawo pracy murszowy) - pożar głębszych warstw gruntowych, przeważnie na terenach łąk i lasów informacje.
 • Definicja Akcji Teren Prawo pracy region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru informacje.
 • Definicja Taktyczny Zamiar Prawo pracy ustalenie celów działania taktycznego, ich kolejności i sposobów ich realizacji informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Zajsan Co to jest górami: Ałtaj i Tarbagataj; 5510 km2; stanowi część Zbiornika Buchtarmskiego
 • Co znaczy Zebrzydowska Kalwaria Co to jest Jerozolimą. Powstałe w wyniku religijnej pasji wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, stało się miejscem
 • Co znaczy Krotoszyn Co to jest maszynowy, ceramiczny, odzieżowy, drzewny; XVI w. ośr. braci czeskich; kościół Braci Czeskich i klasztor Trynitarzy
 • Co znaczy Kutan Kap Co to jest Turkmenistanie, w pasmie górskim Kugitangtau; dł. 35 km, głęb. 310 m; złożona jest z mechanizmu sporych korytarzy i
 • Co znaczy Khairpur Co to jest m. w pd.-wsch. Pakistanie (Sindh), w dolinie Hindusu; 120 tys. mieszk.; przem. jedwabniczy, cukrowniczy