Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Ubezpieczenia Umowa Prawo do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do konsumenta.
 • Co to jest I Filar Prawo Uczestnictwo w nim jest obligatoryjne dla wszystkich osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu konsumenta.
 • Co to jest Dodatkowa Składka Prawo Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe konsumenta.
 • Co to jest Depozytariusz Prawo aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe konsumenta.
 • Co to jest Rejestru Otwarcie Korespondencyjne Prawo Transferowego poprawnie wypełnionego formularza otwarcia rejestru, i dokonania wpłaty środków pieniężnych na wskazany konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Iliady Motyw Opis greckich - J. Kochanowski, Wojna chocimska - W. Potocki, Arkadia - S. Trembecki Pan Tadeusz, Konrad Wallenrod - A
 • Czym jest Błazna Motyw Opis i Izoldy Ogromny Testament - F.Villon Człowiek boże igrzysko - J.Kochanowski Pochwała Głupoty - Erazm z Rotterdamu
 • Czym jest Nike Motyw Opis T. Gajcy Nike, która się waha - Z. Herbert Nike z Samotraki – Leopold Staff Nike - J. Lechoń Nike - M. Pawlikowska
 • Czym jest Nieśmiertelności Motyw Opis Mitologia, mit o Prometeuszu, Syzyfie Exegi monumentum - Horacy Ku Muzom, Niezwykłym i nie lada opatrzony piórem, Muza
 • Czym jest Straconego Pokolenia Motyw Opis epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane poprzez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Awangardowy Teatr Co znaczy niekonwencjonalnymi środkami wyrazu, wystawiający nieznany, nietypowy repertuar. Wlatach 50. i60. za awangardę była uważana na przykład dramaturgia E. Ionesco
 • Znaczenie Andrea Pozzo Co znaczy jeden z czołowych przedstawicieli barokowego malarstwa iluzjonistycznego; malował polichromie ścienne i plafonowe, między innymi w kościołach w Mondovi
 • Znaczenie Anegdota Co znaczy żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i
 • Znaczenie Jan Dobraczyński Co znaczy debiutował studium Bernanos - powieściopisarz (1937), współredaktor Tygodnika Powszechnego (1953-56), poseł na sejm z ramienia PAX (1952-1956). Autor wielu
 • Znaczenie Morfologia Co znaczy zajmujący się badaniem budowy wyrazów (odmiennie - słowotwórstwo), ich odmianą (odmiennie - fleksja), atakże zachodzącymi wnich obocznościami głoskowymi

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy Rakka Ar Rakka Co to jest m. w pn. Syrii, nad Eufratem; 231 tys. mieszk.; ośr. adm. muhafazy Ar-Rakka; przem. cukrowniczy; zabytkowe budowle
 • Co znaczy Estonia Co to jest km2, 1,3 mln mieszk.; stol. - Tallin i inne gł. m.; Dorpat, Narwa, Parnawa; jednostka monetarna - korona estońska
 • Co znaczy Genua Co to jest mieszk.; stol. regionu autonomicznego Liguria; gł. port morski państwie i lotniczy; różnorodny przem.; zał. 1471
 • Co znaczy Bełt Mały Bełt Co to jest Bałtyckie z cieśn. Kattegat; dł. 125 km, szer. 600 m, głęb. do 12 m; most kolejowy i drogowy
 • Co znaczy Cartagena Co to jest adm. departamentu Bolívar; port naftowy i lotniczy; przem. stoczniowy, petrochemiczny włókienniczy, skórzany