Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie!

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie:

 • Czym jest Lekarza motyw Opis uzdrawianiem), doktor. W mitologii bogiem sztuki lekarskiej był Asklepios - syn Apollina i Koronis
 • Czym jest Bezdomności motyw Opis Mitologia Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Wielki Testament - F
 • Czym jest Gór motyw Opis Skalnym Podhalu - Kazimierz Przerwa - Tetmajer Przydatne cytaty: Wolność jest jak powietrze na
 • Czym jest Szkoły motyw Opis Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela - Henryk Sienkiewicz Eliza Orzeszkowa A... b... c... Syzyfowe
 • Czym jest Wsi motyw Opis Odyseja - Homer Satyra na leniwych chłopów Żywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa - M. Rej

Definicje z języka polskiego

 • Pojęcie Jerzy duda gracz Zadanie domowe z obrazy odnoszące się do rzeczywistości lat 60., subkultury i obyczajowości, potem coraz pełniej
 • Pojęcie Złożone podrzędnie zdanie Zadanie domowe z jedno określa drugie (lub ich równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje lub uzupełnia
 • Pojęcie Wyrazów klasyfikacja Zadanie domowe z zwanych częściami mowy; rozróżniamy następujące części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki
 • Pojęcie Językowy uzus Zadanie domowe z powszechność stosowania wjęz. mówionym określonych słów, zwrotów, wyrażeń; zwyczaj językowy, np
 • Pojęcie Augiasza stajnia Zadanie domowe z koni; jedna z12 niebezpiecznych prac zleconych przez Eurysteusza Herkulesowi polegała na

Słownik Fizyka

 • Definicja Ważkość Pojęcie zewnętrzne są powodem powstawania wzajemnych sił nacisku pomiędzy elementami układu. Stan ten
 • Definicja Nieważkość Pojęcie zewnętrzne nie są powodem powstawania wzajemnych sił nacisku pomiędzy elementami układu. Stan taki
 • Definicja Wektor jako siła Pojęcie więc wartość, kierunek i zwrot. Jeśli na ciało działa kilka sił, to zachowuje się ono tak, jakby
 • Definicja Atmosferyczne ciśnienie Pojęcie powietrza nad Ziemią i wyraża się takim samym wzorem jak ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie
 • Definicja Atomowego jądra budowa Pojęcie neutrony. Istnienie jąder atomowych możliwe jest dzięki siłom jądrowym łączącym ze sobą nukleony

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Pożaru ugaszenia godzina Prawo pracy spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem dla pracownika.
 • Definicja Bojowy alarm Prawo pracy lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej dla pracownika.
 • Definicja Rozpoznanie Prawo pracy uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia dla pracownika.
 • Definicja Korelacja Prawo pracy wzajemne powiązanie działania dla pracownika.
 • Definicja Emulsja Prawo pracy stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, np. oleju w wodzie dla pracownika.
Słownik Geografia
 • Gdzie jest Rurkela Opis mieszk.; przem. chemiczny, hutnictwo żelaza; ośr. wydobycia rud żelaza i manganu
 • Gdzie jest Jaworowa jaskinia jaworowa Opis Czarnogórskiej Czuby, w Tatrach Wysokich; najdłuższa i najgłębsza w słowackich Tatrach; dł. 6,3 km
 • Gdzie jest Catharines saint Opis mieszk.; port lotniczy; przem. metalowy, środków transportu, maszynowy, spożywczy
 • Gdzie jest Borkum Opis największa w grupie Wysp Wschodniofryzyjskich; turystyka; gł. miejscowość i kąpielisko - Borkum
 • Gdzie jest Rodopy Opis dł. ok. 240 km; najwyższy szczyt Golam Perelik (wys. 2191 m); rezerwaty przyrody; źródła mineralne