Tanie ubezpieczenie:

 • Przypis składki » Wysokość należnej składki
 • Taryfa (stawka taryfowa) » Wysokość należnej za ubezpieczenie składki
 • Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym » Założona przez właściciela rejestru lub jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania określonych działań na rejestrze (np. odkupienia jednostek uczestnictwa)
 • Obligacje Komercyjne Przedsiębiorstw » Długoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa gminy. Ryzyko zależne od emitenta
 • Wypłata transferowa » Przekazanie środków między funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i

Motywy literackie:

 • Motyw kariery » Motyw kariery:Książki:Dworzanin -  Łukasz GórnickiDziady cz. III, Konrad Wallenrod -  Adam Mickiewicz Lalka - Bolesław PrusLord Jim - Joseph Conrad Syzyfowe prace - Stefan
 • Motyw krucjaty » Krucjata (łac.) - Wyprawa krzyżowa, uświęcona przez Kościół wojna z niewiernymi (Saracenami), a także inne wyprawy podejmowane z inicjatywy papiestwa przeciwko poganom w celu
 • Motyw lekarza » Lekarz:Lekarz - Osoba zawodowo zajmująca się leczeniem (uzdrawianiem), doktor.W mitologii bogiem sztuki lekarskiej był Asklepios - syn Apollina i Koronis. Ojciec oddał go pod
 • Motyw dziecka, dzieciństwa » Literatura podmiotu:Treny - Jan KochanowskiKról Olch – J.W. GoetheDziady cz. II, Pan Tadeusz- Adam MickiewiczTadeusz - E. Orzeszkowa Nie-Boska komedia - Zygmunt KrasińskiAntek
 • Motyw samobójstwa » Motyw samobójstwa:Literatura:BibliaMitologiaAntygona, król Edyp - SofoklesRomeo i Julia - W. SzekspirCierpienia młodego Wertera, Faust - J.W. GoetheKonrad Wallenrod - Dziady cz

Język polski:

 • epifora » figura stylistyczna; polega na powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na końcu występujących po sobie wersów, zdań lub strof w układzie paralelnym ( paralelizm), np. Hymn do
 • figury retoryczne » szczególny sposób komponowania wypowiedzi w celu nadania jej wartości estetycznych (np. jasność, patos, ornamentyka) lub walorów sugestywności. Sklasyfikowane przez antyczną
 • bohaterowie mitologii rzymskiej » Anna Perenna - wraz z siostrą Dydoną uciekły do Afryki, gdzie założyły Kartaginę; Askanius (Julus) - syn Eneasza, uważany za protoplastę rodu julijskiego, Cezara i Augusta; Eneasz
 • dramat niesceniczny » odmiana dramatu o swobodnej, luźnej kompozycji, z rozbudowanym tekstem pobocznym lub dygresjami; często zawiera liczne elementy liryczne lub epickie. Przeznaczony raczej do
 • Mehoffer Józef » malarz, grafik, jeden zprzedstawicieli Młodej Polski, uczeń J. Matejki (z którym wykonał polichromie do kościoła Mariackiego wKrakowie). Wykładowca wASP wKrakowie iwspółzałożyciel

Fizyka:

 • Pierwszy postulat Bohra » Elektron w atomie może poruszać się tylko po ściśle określonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego
 • Ciśnienie » Ciśnienie jest spowodowane przez siłę F naciskającą na jakąś powierzchnię o polu S. Wartość tej siły przypadająca na jednostkową powierzchnię nazwana została ciśnieniem: Jednostką
 • Energia pola elektrycznego » Energia pola elektrycznego między okładkami kondensatora wyraża się wzorem:
 • Moc prądu przemiennego » Moc prądu przemiennego płynącego przez opornik o oporze R jest również funkcją czasu:
 • Wrzenie » Wrzenie wymaga dostarczenia cieczy odpowiednio dużej energii, dzięki której drobiny w całej objętości cieczy mogą pokonać siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla

Pojęcia BHP:

 • DZIAŁANIA RATOWNICZE - czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a także
 • ADSORBENT - substancja stała o właściwościach chłonnych, na której powierzchni
 • ADSORPCJA - gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w
 • ZMIANA SŁUŻBOWA - zespół ratowników pełniących służbę w układzie zmianowym
 • DOWÓDCA ZMIANY - ratownik wyznaczony do kierowania zmianą służbową
Geografia:
 • DUŃSKIE, CIEŚNINY DUŃSKIE » Cieśniny Bałtyckie; cieśniny między Płw. Jutlandzkim i Skandynawskim; łączą M. Bałtyckie z M. Północnym; nazwa przyjęta dla cieśnin: Skagerrak, Kattegat, Wielki Bełt, Mały Bełt
 • TURGAJ » rz. w środk. Kazachstanie; dł. 825 km; wypływa na Pogórzu Kazaskim; przepływa przez Bramę Turgajską; uchodzi do bezodpływowego obniżenia Szałkar-teniz; przepływa przez m. Turgaj
 • MÁS A TIERRA » Robinson Crusoe; wulkaniczna wyspa chilijska, w grupie Juan Fernandez, na O. Spokojnym; 94 km2; 1704-1709 na wyspie przebywał angielski żeglarz Alexander Selkirk, który stał się
 • PORT-OF-SPAIN » stol. Trynidadu i Tobago, na wyspie Trynidad, nad zat. Paria (M. Karaibskie); 52 tys. mieszk.; największe m., gł. ośr. gospodarczy i port morski kraju; port lotniczy; przem
 • CEYHAN » daw. Hamidiye; m. w pd. Turcji, nad rz. Ceyhan; 111 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, spożywczy; w regionie uprawa bawełny i owoców cytrusowych