Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

  • Znaczenie Anafora Co znaczy zwrotu najpierw następnych wersów, zwrotek, zdań, akapitów, celem wyrazistego sygnalizowania istoty wypowiedzi (na przykład wiersz A. Morsztyna Niestatek
  • Znaczenie Olga Tokarczuk Co znaczy zwykształcenia psycholog. Autorka książek: Podróż ludzi księgi (1993, nagrodzona wkonkursie Pol. Tow. Wydawców Książek), osadzona wrealiach XVII-wiecznej
  • Znaczenie Literacka Komunikacja Co znaczy specyficzny sposób organizowania znaczeń lit. wutworach, którego istota tkwi w zrozumieniu, iż dzieło lit. jest specyficznym komunikatem jęz., kierowanym
  • Znaczenie Jarosław Iwaszkiewicz Co znaczy krytyk, tłumacz. Na startowy moment twórczości I. znaczny wpływ wywarła przyjaźń zK. Szymanowskim iwspółpraca zkijowskim teatrem Studya S. Wysockiej
  • Znaczenie Jeż Teodor Tomasz, właśc. Zygmunt Miłkowski Co znaczy czynny działacz polit., gorący patriota przekonany osłuszności dążeń niepodległościowych, autorytet moralny swoich czasów. Uczestnik stworzenia na Węgrzech

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

  • Definicja Ekshaustor Prawo pracy gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika informacje.
  • Definicja Właściwa Dekontaminacja Prawo pracy specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu informacje.
  • Definicja Robocze Ciśnienie Prawo pracy najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia informacje.
  • Definicja Sagan Prawo pracy topór strażacki informacje.
  • Definicja Natarcie Główne Prawo pracy działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia informacje.
Słownik Geografia