Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie!

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

 • Komunalne komercyjne bony Prawo przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta konsumenta.
 • Udziałów rachunek Prawo Rachunek prowadzony przez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego konsumenta.
 • Inwestycyjnego funduszu uczestnik Prawo posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do konsumenta.
 • Ubezpieczyciel Prawo Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia konsumenta.
 • Ubezpieczeniowa ochrona Prawo warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę konsumenta.

Motywy literackie:

 • Anioła motyw Co to jest Pieśń o Rolandzie św. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów) Lament świętokrzyski Kronika
 • Totalitaryzmu motyw Co to jest 1948  - Georga Orwella Który skrzywdziłeś - Cz. Miłosz Tango - S. Mrożek Mistrz i Małgorzata - M
 • Idealisty idealizmu motyw Co to jest Wergiliusz Pieśń o Rolandzie Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Kwiatki św
 • Ojczyzny małej motyw Co to jest Mickiewicz Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Dolina Issy - Czesław Miłosz Kronika wypadków miłosnych
 • Domu motyw Co to jest Homer Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Kronika polska - Galla Anonim Na dom w

Język polski:

 • Literacka grupa Pojęcie izasady twórczego działania, często publikujący manifesty programowe, wydający pismo lit., niekiedy
 • Liturgiczny dramat Pojęcie związany z liturgią kośc., dla którego inspirację tematyczną stanowiły Biblia i apokryfy. D.l
 • Komentarz Pojęcie tekstu, stanowi stały element edycji krytycznych, np. seria Biblioteki Narodowej. K. zawiera
 • Dominik merlini Pojęcie projektu przebudowy Zamku Królewskiego iletniej rezydencji wŁazienkach, inicjator klasycznej
 • Andrzej józef załuski Pojęcie biskup, zesłaniec sybirski. Autor tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit

Fizyka:

 • Elektrycznego pola linie Pojęcie pola są styczne do siły działającej w tym polu na próbny ładunek q. Ładunek próbny to ładunek
 • Relatywistycznej fizyki prawa stosujemy kiedy Pojęcie zbliżonymi do prędkości światła prawa klasycznej mechaniki Newtona nie zgadzają się z
 • J u wewnętrzna energia Pojęcie jakie posiadają wszystkie molekuły gazu łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna
 • Wodoru atomu widmo Pojęcie zbiór elementarnych fal o różnej długości. Na podstawie analizy widma można badać różne substancje
 • Jądrowa fizyka Pojęcie atomowym. Jądro jest centralną częścią każdego atomu, zajmującą tylko jedną kwadrylionową część

BHP:

 • Ukryty pożar Znaczenie przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg itp., bez oznak świecenia i żarzenia dla pracownika.
 • Dymoszczelność Znaczenie budowlane budynku gazów i par lub (i) płomieni w warunkach pożaru, nazywana także szczelnością dla pracownika.
 • Dyfuzja Znaczenie samorzutne mieszanie się składników układu w wyniku chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów dla pracownika.
 • Adsorpcja Znaczenie obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego albo cieczy dla pracownika.
 • Batalion Znaczenie oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca dla pracownika.
Geografia:
 • Al basra basra » Szatt al-Arab; 1,4 mln. mieszk.; ośr. adm. muhafazy Al-Basra; przem. petrochemiczny, hutnictwo
 • Ku¬niecki ałatau » najwyższy szczyt Wierchni Zub (wys. 2178 m); tajga jodłowa; wydobycie złota, węgla kamiennego
 • Mujun kum » Czu; bogate zasoby wód gruntowych; zimowe pastwiska
 • Kineszma » port rzeczny; przem. maszynowy, metalowy, włókienniczy
 • A lwadi wadi » granicy z Tunezją; 51 tys. mieszk.; uprawa palmy daktylowej
www.Definicja.org 2013-2015 ©
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności/cookies.