Tanie ubezpieczenie:

 • Spółka publiczna » Spółka, której akcje chociaż jednej serii zostały dopuszczone przez KPWiG do obrotu publicznego
 • Składka na ZUS » Świadczenie pieniężne pobierane przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową
 • Wartość udziału jednostkowego » Wartość danego funduszu podzielona przez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zgromadzonych w chwili wyceny
 • Stopa składki » Patrz: taryfa
 • Konwersja (zamiana) » Operacja, przy pomocy której na podstawie jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się jednocześnie odkupienia jednostek

Motywy literackie:

 • Motyw emigracji » Motyw emigracji:Literatura:Biblia (wędrówka Izraelitów)Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. MickiewiczHymn, Do
 • Motyw mieszczaństwa » Mieszczaństwo:Mieszczaństwo-Mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w inny
 • Motyw Sądu Ostatecznego » Literatura podmiotu:Biblia Tysiąclecia,Mickiewicz Adam, Dziady cz.IIIKrasiński Zygmunt, Nie-boska komediaKasprowicz Jan, Dies iraeMiłosz Czesław, Piosenka o końcu świataIldefons
 • Motyw idealizmu, idealisty » Motyw idealizmu, idealisty:Literatura:MitologiaBukoliki - WergiliuszPieśń o RolandzieLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyKwiatki św. Franciszkakronika polska - Gall
 • Motyw szatana, diabła » Motyw szatana, diabła:Literatura:motyw diabła

Język polski:

 • Słonimski Antoni, pseud. Pro-rok » poeta, prozaik, publicysta isatyryk. Pierwsze wiersze irecenzje teatralne zamieszczał wpismach "Sowizdrzał" (1913-19) i"Pro arte et studio" (1917-19). Współtwórca grupy poetyckiej
 • barbaryzmy » wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa obce danemu jęz., niewłaściwe mu, przeniesione z innego jęz., np. kajet zam. zeszyt (rusycyzm), szukam za butami zam. szukam butów (germanizm)
 • imiesłowy » formy fleks. czasownika występujące wzdaniu jako określenie orzeczenia (i. przysłówkowe) lub jako określenie rzeczownika (i. przymiotnikowe); istnieją dwa i. przysłówkowe:
 • Herkulesowe prace » dwanaście prac Herkulesa wykonanych dla króla Myken na polecenie wyroczni delfickiej, celem oczyszczenia się ze zbrodni: zabicie lwa, uduszenie hydry, schwytanie łani, schwytanie
 • poezja komputerowa » jedna z odmian współczesnej poezji eksperymentalnej, obejmująca teksty wytwarzane w sposób sztuczny przez odpowiednio zaprogramowany komputer. Na wejściu "procesu twórczego"

Fizyka:

 • Ciepło właściwe molowe » Ciepło właściwe molowe C to ilość ciepła niezbędna do zmiany temperatury jednego mola gazu o 1K (1K = 1°C). gdzie: ΔT – zmiana temperatury, Q – wartość wymienionego ciepła, n –
 • Stan równowagi termodynamicznej » Stan równowagi termodynamicznej to stan, w którym nie zachodzi wymiana energii między układem a otoczeniem. Dwa układy, które nie są od siebie cieplnie odizolowane, znajdują się w
 • Pojemność kondensatora » Pojemnością kondensatora C nazywamy stały dla danego kondensatora stosunek ładunku zgromadzonego na jego okładkach do napięcia panującego między okładkami:
 • Dodawanie sił » Dodawanie sił o tych samych kierunkach i zwrotach. Dodawanie sił o tych samych kierunkach i przeciwnych zwrotach. Dodawanie sił o różnych kierunkach i różnych zwrotach. Wektor
 • Moc skuteczna prądu przemiennego » Moc skuteczną wyraża się wzorem:

Pojęcia BHP:

 • CZAS LOKALIZACJI POŻARU - czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do
 • CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO - ciecz o temperaturze zapłonu do 55°C
 • KALKULACJA - obliczanie szans; przemyśliwanie, planowanie, rozważanie dotyczące
 • SEKCJA - pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od dziewięciu do 12
 • GAZ BŁOTNY - gaz palny składający się głównie z metanu, powstający w procesie
Geografia:
 • CUSZIMSKA, CIEŚNINA CUSZIMSKA » cieśn. na O. Spokojnym, między wyspami Cuszima i Iki; szer. 46 km, głęb. do 92 m; łączy M. Japońskie z M. Wschodniochińskim
 • NORYLSK » m. w azjatyckiej części Rosji (Kraj Krasnojarski); jedno z najdalej na pn. położonych miast świata; 132 tys. mieszk.; przem. metalowy, chemiczny, materiałów budowlanych
 • ALICANTE » rzym. Lucentum; m. w pd.-wsch. Hiszpanii (Walencja), nad zat. Alicante (M. Śródziemne); ośr. adm. prowincji Alicante; 305 tys. mieszk.; port handlowy, rybacki i pasażerski
 • KOLOMBO » średniow. Kalantota, Kolamba; stol. Sri Lanki, nad O. Indyjskim; 676 tys. mieszk.; ośr. adm. Prowincji Zach.; gł. port morski kraju; przem. chemiczny, rafineryjny, herbaciany
 • KOREA PÓŁNOCNA » państwo we wsch. Azji, na Płw. Koreańskim, nad M. Żółtym i M. Japońskim; 120,5 tys. km2, 25,2 mln mieszk.; stol. - Phenian i inne gł. m.: Hamhyng, Czhongdzin, Wonsan; jednostka