Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Domu Motyw Opis Homer Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Kronika polska - Galla Anonim Na dom w Czarnolesie, Pieśń
 • Czym jest Rodziny Motyw Opis Homer Antygona - Sofokles Kwiatki świętego Franciszka Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Romeo i Julia
 • Czym jest Niewoli Motyw Opis Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Pożegnanie z Marią - Tadeusz Borowski Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński Żołnierz
 • Czym jest Kobiet Roli Motyw Opis Lament świętokrzyski Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Żona modna - I. Krasicki Opracowanie motywu roli kobiet: Kobieta w
 • Czym jest Przymierza Arki Motyw Opis podobnie motyw apokalipsy. Poezja: Biblia -  Księga Rodzaju 7  6-24 Kazania sejmowe - P. Skarga (w I kazaniu  autor

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Przerwa Kazimierz Tetmajer Co znaczy Towarzystwa Literatów iDziennikarzy. Twórczość T. zaczyna poemat Illa (1886) inowela góralska Rekrut (1886). Czołowy liryk Młodej Polski, głoszący kult
 • Znaczenie Manuskrypt Co znaczy rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie wskryptoriach; 2) tekst przydzielony do składu drukarskiego (wg W. Kopalińskiego
 • Znaczenie Henri Latour Fantin Co znaczy impresjonistów, znany w pierwszej kolejności jako ich portrecista i artysta obrazów z kwiatami. W najwyższym stopniu znany jest jego portret zbiorowy W hołdzie
 • Znaczenie Ironia Co znaczy których ten ktoś oczywiście nie posiada; 2)wtradycji lit. obecna jako chwyt artystyczny utworu lit. I. sokratejska - sposób wyrażenia sprzeczności pomiędzy
 • Znaczenie Igor Mitoraj Co znaczy Europy, zwł. we Włoszech, mieszka wPietrasanta koło Carrary. Rzeźbi wkarraryjskim marmurze iw brązie. Prace inspirowane klasyczną rzeźbą grecką przedstawiające

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy Abilene Co to jest mieszk.; przem. elektroniczny i lotniczy; ośr. regionu wydobycia ropy naftowej i gazu
 • Co znaczy Dardżyling Co to jest Zach.), w Himalajach, na wys. powyżej 1890 m; 61 tys. mieszk.; uzdrowisko i ośr. turystyczny; przem. odzieżowy
 • Co znaczy Emba Co to jest Mugodżarach; uchodzi okresowo do M. Kaspijskiego; wzdłuż rz. prowadzi umowna granica pomiędzy Europą i Azją
 • Co znaczy Erzincan Co to jest ośr. adm. ilu Erzincan; przem. włókienniczy, cukrowniczy; źródła mineralne; w pobliżu sady i winnice
 • Co znaczy Monza Co to jest Padańskiej; 118 tys. mieszk.; przem. maszynowy, rafineryjny, włókienniczy, meblowy; towar instrumentów muzycznych