Tanie ubezpieczenie:

 • Statut funduszu » Dokument zawierający zbiór przepisów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres oraz przedmiot działalności funduszu
 • Karencja » Przesuniecie terminu rozpoczęcia pełnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o czas określony w ogólnych warunkach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń
 • Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym » Założona przez właściciela rejestru lub jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania określonych działań na rejestrze (np. odkupienia jednostek uczestnictwa)
 • Wartość Jednostki Uczestnictwa » Wartość aktywów netto podzielona przez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny
 • Uczestnik funduszu inwestycyjnego » Osoba fizyczna, prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu nabyły

Motywy literackie:

 • Motyw obyczajów » Motyw obyczajów:Literatura:MitologiaAntygona - Sofokles Dzieje Tristana i IzoldyLegenda o świętym AleksymPieśń świętojańska o Sobótce - Jan KochanowskiDworzanin polski - Łukasz
 • Motyw wyboru » Motyw wyboru:Literatura:Antygona - SofoklesOresteja - AjschylosLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyMakbet - W. SzekspirCyd - P. CorneilleKonrad Wallenrod - A
 • Motyw cierpienia » Motyw cierpienia:Literatura:Biblia  (Księga Hioba)Mitologia - Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, PriamHomer - IliadaAntygona - SofoklesLegenda o
 • Motyw idealizmu, idealisty » Motyw idealizmu, idealisty:Literatura:MitologiaBukoliki - WergiliuszPieśń o RolandzieLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyKwiatki św. Franciszkakronika polska - Gall
 • Motyw męża » Motyw męża:Literatura:BibliaMitologia - mit o rodzie LabdakidówOdyseja - HomerKról Edyp - Sofokles Legenda o św. AleksymPamiętniki - Jan Chryzostom PasekMakbet - Wiliam

Język polski:

 • monolog wypowiedziany » forma narracji ukształtowanej na wzór jęz. potocznego, zawierającej zwroty do rozmówcy, powtórzenia, mające naśladować żywiołowość wypowiedzi ustnej; m.w. może mieć charakter
 • Kawafis Konstandinos » poeta gr. Utwory liryczne publikował gł. wprasie lit., m.in. w"Grammata" i"Panathenaia". Jedyny wydany drukiem zb. Piimata (1903) zawiera 14 wierszy. K.tworzył na marginesie życia
 • fleksja » dział nauki o jęz. obejmujący deklinację (odmianę rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i koniugację (odmianę czasowników); zespół form służących do oznaczania
 • Ingarden Roman » filozof iestetyk, jeden zgłównych przedstawicieli fenomenologii. Zajmował się ontologią, zwłaszcza dzieł sztuki jako tworów świadomości ludzkiej, estetyką, teorią poznania ietyką
 • powieść kryminalna » odmiana powieści popularnej, ukształtowana w XIX w., której dominantę kompozycyjną stanowi fabuła powiązana ze zbrodnią, jej dokonywaniem oraz wyjaśnianiem przyczyn i ujawnianiem

Fizyka:

 • Pole elektryczne » Pole elektryczne to otoczenie każdego ładunku elektrycznego ,w którym na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne
 • Gaz doskonały » Gaz doskonały to uproszczony model gazu rzeczywistego. Założenia modelu gazu doskonałego są następujące: Drobiny gazu poza zderzeniami nie oddziałują ze sobą. Pomiędzy zderzeniami
 • Fala mechaniczna » Fala mechaniczna jest to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przenoszące energię bez przenoszenia masy. Zaburzenie to polega na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka
 • Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu » Okres – T [s]Okres to czas, w którym zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr.Częstotliwość – f [Hz]Częstotliwość
 • Wrzenie » Wrzenie wymaga dostarczenia cieczy odpowiednio dużej energii, dzięki której drobiny w całej objętości cieczy mogą pokonać siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla

Pojęcia BHP:

Geografia:
 • BORSZCZOWOCZNE, GÓRY BORSZCZOWOCZNE » góry w Rosji, w Zabajkalu; dł. ok. 450 km, wys. do 1498; lasy modrzewiowe
 • KLIN » m. w Rosji (obw. moskiewski), nad Siestrą; 92 tys. mieszk.; przem. maszynowy, chemiczny, szklarski; muzeum P.I. Czajkowskiego
 • SIKASSO » m. w pd.-wsch. Mali; 124 tys. mieszk.; ośr. adm. prowincji Sikasso; przem. metalowy, chemiczny, włókienniczy; rzemiosło; ważny węzeł komunikacyjny; połączenie drogowe w Burkiną
 • PASTO » m. w pd.-zach. Kolumbii, w Kordylierze Wsch. (Andy), na wys. 2595 m; ośr. adm. departamentu Narino; zespół miejski 376 tys. mieszk.; lotnisko; przem. włókienniczy, meblarski
 • BAOTOU » Paotou; m. w Chinach (Mongolia Wewnętrzna), nad Huang He; 1,3 mln mieszk.; port rzeczny; ośr. hutnictwa żelaza i aluminium, przem. maszynowy, chemiczny, włókienniczy; w pobliżu