Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Pieniężnego Rynku Fundusz Prawo dochodem, lecz przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, a więc bony konsumenta.
 • Co to jest Zlecenie Prawo Fundamentalne rodzaje zleceń to: 1) zlecenie nabycia, 2) zlecenie odkupienia, 3) zlecenie konwersji, 4) zlecenie konsumenta.
 • Co to jest Wirr Prawo wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału konsumenta.
 • Co to jest Nabycie Prawo złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora konsumenta.
 • Co to jest Cedent Prawo Osoba ubezpieczona konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Totalitaryzmu Motyw Opis Georga Orwella Który skrzywdziłeś - Cz. Miłosz Tango - S. Mrożek Mistrz i Małgorzata - M. Bułhakow Opracowanie motywu
 • Czym jest Kobiet Roli Motyw Opis Lament świętokrzyski Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Żona modna - I. Krasicki Opracowanie motywu roli kobiet: Kobieta w
 • Czym jest Katastrofizmu Motyw Opis grożącej katastrofie, nieuchronnej zagładzie współczesnego świata i cywilizacji, w pierwszej kolejności kultury
 • Czym jest Państwa Naprawy Motyw Opis filozafii i poezji, zmierzające do wskazania niedomogów w funkcjonowaniu państwa i propozycje zmian. Platon - kraj - To
 • Czym jest Marzeń Niespełnienia Motyw Opis skutki analizując niektóre utwory pozytywizmu. Poezja: Lalka - Bolesław Prus Wokulski - romantyk i pozytywista, marzył

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Paul Claudel Co znaczy członek Akademii Francuskiej. Inspirację do twórczości czerpał zarówno ze źródeł wiary kat., jak i bogactwa symboliki różnych kultur. Jako dyplomata poznał nie
 • Znaczenie Kalendarium Co znaczy ukazujący dzieje życia wybitnej osoby, artysty, dyplomaty, aktora wporządku chronologicznym (materiał ułożony jest wg dat); na przykład Z. Sudolskiego
 • Znaczenie Baudouin de Courtenay Jan Niecisław Co znaczy w Petersburgu, Kazaniu, Dorpacie, Krakowie i Warszawie (od 1918), gdzie wykładał gramatykę porównawczą jęz. indoeurop., słowiań. i sanskryt; lekarz h.c. kilku
 • Znaczenie Tablicowe Malarstwo Co znaczy nazwa obrazów malowanych na desce, szczególnie odnosi się do malarstwa ołtarzowego i średniowiecznych obrazów sakralnych
 • Znaczenie Sigrid Undset Co znaczy realizmu, laureatka Nagrody Nobla (1928). Własną prozą zdobyła sławę niezrównanej znawczyni duszy kobiecej. Podejmowała odwieczne tematy, takie jak miłość

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB Prawo pracy rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym informacje.
 • Definicja Wewnętrzny Pożar Prawo pracy pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający wewnątrz obiektu informacje.
 • Definicja Pożaru Faza Prawo pracy faza (stadium) pożaru charakteryzujący się pewnymi stanami następującymi po sobie informacje.
 • Definicja Blokowy Pożar Prawo pracy pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu albo pożar zespołu obiektów informacje.
 • Definicja Retencja Prawo pracy zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Tamale Co to jest m. w pn. Ghanie; 283 tys. mieszk.; lotnisko; przem. środków transportu, włókienniczy, spożywczy
 • Co znaczy Middlesbrough Co to jest Północnego; 144 tys. mieszk.; przem. maszynowy, stoczniowy, elektrotechniczny, lekki
 • Co znaczy Tocantins Co to jest Brazylijskiej; pr. dopływ Amazonki (pd. odnoga ujścia Amazonki); gł. dopływy pr.: Parana, Manuel Alves; dostępna
 • Co znaczy Normandia Górna Normandia Co to jest Sekwany i ujściem rz. Bresle; 12,3 tys. km2, 1,7 mln mieszk.; ośr. adm. - Rouen; jeden z najbogatszych regionów
 • Co znaczy Shimonoseki Co to jest cieśn. Shimonoseki; 251 tys. mieszk.; port handlowy i rybacki; przem. stoczniowy, maszynowy, elektroniczny, chemiczny