Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie!

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie:

Język polski:

Fizyka:

BHP:

  • Definicja Wstępna dekontaminacja Prawo pracy najczęściej na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu dla pracownika.
  • Definicja Zapłonu temperatura Prawo pracy par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu dla pracownika.
  • Definicja Pożarowa strefa Prawo pracy czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni dla pracownika.
  • Definicja Adsorpcja Prawo pracy obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego albo cieczy dla pracownika.
  • Definicja Stropodach Prawo pracy przykrycie płaskie lub krzywiznowe spełniające jednocześnie rolę stropu i dachu dla pracownika.
Geografia: