Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie!

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie:

Język polski:

  • Pojęcie Tragikomedia Zadanie domowe z ikomizmu, zamykająca się pomyślnie, szczęśliwie; do lit. wprowadził nazwę rzym. komediopisarz Plaut
  • Pojęcie Cnoty Zadanie domowe z na naturalne (kardynalne) i nadprzyrodzone (ewangeliczne). C. kardynalne, zakorzenione w naturze
  • Pojęcie Wyrazów rodzina Zadanie domowe z zawierać oboczności samogł. ispółgł. Wyrazy wobrębie r. nazywamy pokrewnymi, łączy je podobne
  • Pojęcie Semiramidy ogrody Zadanie domowe z wstarożytnym Babilonie (nazywane wiszącymi, choć nie miały ztym nic wspólnego); jeden z7 cudów
  • Pojęcie Jan ignacy paderewski Zadanie domowe z Zjednoczonych. Zasłynął jako znakomity wirtuoz zwł. wodtwarzaniu muzyki F. Chopina oraz jako

Fizyka:

BHP:

  • Definicja Adsorpcja Prawo pracy obecnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego albo cieczy dla pracownika.
  • Definicja Bojowy szyk Prawo pracy rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych czynności w danym ugrupowaniu bojowym dla pracownika.
  • Definicja Brygada Prawo pracy administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze dla pracownika.
  • Definicja Bojowy rozkaz Prawo pracy działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące dla pracownika.
  • Definicja Ukryty pożar Prawo pracy przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg itp., bez oznak świecenia i żarzenia dla pracownika.
Geografia: