Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie!

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie:

 • Czym jest Obyczajów motyw Opis Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Pieśń świętojańska o Sobótce - Jan Kochanowski
 • Czym jest Drzewa motyw Opis zła) Pieśń o Rolandzie Boska komedia - Dante Alighieri Na lipę - J.Kochanowski Burza - W.Szekspir
 • Czym jest Przemijania motyw Opis Wielki Testament - F. Villon O żywocie ludzkim – J. Kochanowski O krótkości i niepewności na
 • Czym jest Piękna motyw Opis Alighieri Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Fortepian Szopena - Cyprian Kamil Norwid Krzak
 • Czym jest Wolności motyw Opis młodości - Adam Mickiewicz Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze) Oda do wolności - J. Słowacki Wolny

Język polski:

 • Pojęcie Gustaw flaubert Zadanie domowe z naturalizmu. Wyznawca hasła sztuki bezosobowej. Dążył do najwyższej doskonałości formy, jego
 • Pojęcie Ekspresjonizm Zadanie domowe z wobec naturalizmu impresjonistów, wyrażający potrzebę ujawniania uczuć; nawiązywał do nowoczesnego
 • Pojęcie Jean giraudoux Zadanie domowe z czasie II wojny światowej współpracował z ruchem oporu. Autor licznych powieści, bardziej znany
 • Pojęcie Prozą poemat Zadanie domowe z wersy, charakteryzujący się wyrazistą kompozycją irytmiką, kunsztownym słownictwem oraz bogactwem
 • Pojęcie Epigram epigramat Zadanie domowe z wywodzi się ze starożytnej Grecji, znany od VI w. p.n.e. E. pisane w Rzymie, m.in. przez

Fizyka:

BHP:

 • Definicja Olejowy film Prawo pracy warstwa oleju pokrywająca powierzchnię wody, zwykle o grubości od kilku do kilkunastu milimetrów dla pracownika.
 • Definicja Emulgacja Prawo pracy olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji dla pracownika.
 • Definicja Korelacja Prawo pracy wzajemne powiązanie działania dla pracownika.
 • Definicja Pożarowe zagrożenie Prawo pracy mających wpływ na możliwość powstania i rozprzestrzeniania się pożarów dla pracownika.
 • Definicja Uderzeniowa fala Prawo pracy naddźwiękową, malejącą aż do zaniku. Za czołem fali rozchodzącej się we wszystkich kierunkach dla pracownika.
Geografia:
 • Gdzie jest Guantánamo Opis Guantanamo; port morski i lotniczy; przem. maszynowy, spożywczy; w pobliżu morska baza wojskowa USA
 • Gdzie jest Kujawski aleksandrów Opis 12,2 tys. mieszk.; przem. metalowy i spożywczy; sanatorium; prawa miejskie 1919
 • Gdzie jest Ituru Opis tys. km2; górzysta; wys. do 1634 m; gł. m. Kurylsk
 • Gdzie jest Tabasco Opis km2, 2,3 mln mieszk.; stol. - Villahermosa; liczne rz. i bagna; wydobycie ropy naftowej i gazu
 • Gdzie jest Mukalla Opis 130 tys. mieszk.; gł. ośr. krainy Hadramaut; port rybacki; przem. rybny