Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

 • Wypłata transferowa » Przekazanie środków między funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i
 • Fundusz stabilnego wzrostu » Fundusz, który inwestuje zarówno w akcje, jaki i dłużne papiery wartościowe
 • WIRR » Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich spółek notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału
 • Przejęcie opłacania składki » Zgodnie z warunkami umowy przejmuje obowiązek opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia
 • Papier komercyjny » Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) przez renomowane firmy

Motywy literackie:

 • Motyw szaleństwa » Motyw szaleństwa: Literatura: Mitologia (Herakles) Iliada, Odyseja - Homer Król Edyp - Sofokles Dzieje Tristana i Izoldy Hamlet, Makbet - W. Szekspir Skąpiec - Molier Król Olch
 • Motyw bezdomności » Motyw bezdomności: Literatura: Biblia (Księga Rodzaju) Mitologia Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Wielki Testament - F.Villon Król Lear, Król
 • Motyw matki » Motyw matki: Literatura podmiotu: Mitologia Biblia Lament świętokrzyski Hamlet, Romeo i Julia - W. Szekspir Treny - J. Kochanowski Kazania sejmowe - P. Skarga Świętoszek - Molier
 • Motyw artysty słowa » Motyw artysty słowa: Motyw artysty słowa jako bohatera literackiego, który wyraża najczęściej poglądy samego autora. Literatura: Biblia (Salomon, król Dawid) Mitologia (śpiew
 • Motyw przyjaźni » Motyw przyjaźni: Literatura: Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Pieśń o Rolandzie, Romeo i Julia, Hamlet - W. Szekspir Przyjaciele - I. Krasicki Cierpienia młodego Wertera

Język polski:

 • Griffith David Wark » amer. reżyser, pionier sztuki filmowej. Samouk, debiutował jako aktor w1907, później również scenarzysta ireżyser; wlatach 1908-14 nakręcił ok. 400 krótkich filmów fabularnych
 • Offenbach Jacques » kompozytor idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował ok. 90 lekkich imelodyjnych utworów operetkowych, zktórych najbardziej popularne stały się Orfeusz wpiekle, Piękna
 • język poetycki » wznaczeniu ogólnym język poezji - sztuki słowa wmyśl tezy: "wzruszać, sprawiać przyjemność" (docere ac delectare); j.p. przeciwstawiany jest abstrakcyjnemu myśleniu, np. jęz
 • filologia nowożytna » zespół nauk filologicznych, których przedmiotem są jęz. świata nowożyt.; np. f. polska (polonistyka), f. rosyjska (rusycystyka), f. słowiańska (slawistyka), f. romańska (
 • Ochorowicz Julian » psycholog, filozof, publicysta, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872)

Fizyka:

 • Co to jest prąd elektryczny » Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (dodatnich lub ujemnych). Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony lub jony. W obwodach elektrycznych, w których
 • Szybkość rozpadu promieniotwórczego » Różne pierwiastki rozpadają się w różnym czasie. Dla każdej substancji promieniotwórczej określa się czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji promieniotwórczej ulega
 • Siła dośrodkowa » Jest to siła, która jest przyczyną przyspieszenia dośrodkowego. Powoduje ona zakrzywienie toru nie zmieniając szybkości ciała. Jest ona prostopadła do toru i zwrócona w stronę
 • Ważkość » Ważkość jest to stan, w którym działające na układ siły zewnętrzne są powodem powstawania wzajemnych sił nacisku pomiędzy elementami układu. Stan ten występuje jeżeli oprócz sił
 • Budowa jądra atomowego » Składnikami jąder atomowych są nukleony, czyli protony i neutrony. Istnienie jąder atomowych możliwe jest dzięki siłom jądrowym łączącym ze sobą nukleony. Siły jądrowe są

BHP:

 • STROP - przykrycie płaskie poziome dzielące budynek na kondygnacje
 • EKSHAUSTOR - ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły
 • POŻAR OTWARTY - pożar rozwijający suię i rozprzestrzeniający się na odkrytej
 • REAKCJA EGZOTERMICZNA - przemiana fizyczna lub chemiczna, w której energia oddawana jest
 • DOGASZANIE POŻARU - faza działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru
Geografia:
 • D¬OSZOHOR » Dżosaur, ang. Jessore; m. w Bangladeszu, w delcie Gangesu-Brahmaputry; 179 tys. mieszk.; przem. skórzany i chemiczny
 • MIAMI BEACH » m. w USA (Floryda), nad O. Atlantyckim, w zespole miejskim Miami-Hialeah; 94 tys. mieszk.; port jachtowy; przem. odzieżowy, spożywczy; kąpielisko morskie i ośr. turystyczno
 • PLITWICA » wodospad w Chorwacji, na rzece Korana; wys. 78 m
 • SAN MARTÍN » chilijskie O´Higgins; jez. w Argentynie i Chile, w Andach Patagońskich; 1013 km2; wpływa lodowiec górski O´Higgins; odpływ przez rz. Pescua do O. Spokojnego
 • CHIHUAHUA » m. w pn. Meksyku, na wys. 1420 m; 701 tys. mieszk.; stol. stanu Chihuahua; port lotniczy; przem. maszynowy, włókienniczy; ośr. regionu wydobycia rud cynku, ołowiu i srebra