Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie!

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Prawo daty zawarcia (jeżeli jest osobą prawną) lub w terminie 30 dni, jeżeli jest osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy konsumenta.
 • Co to jest Wyceny Dzień Prawo Papierów Wartościowych S.A. To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto konsumenta.
 • Co to jest Inwestycyjny Proces Prawo inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, fundamentalnymi oraz portfelowymi konsumenta.
 • Co to jest Emerytalny Wiek Prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, że wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, że konsumenta.
 • Co to jest Tymczasowa Ochrona Prawo nieszczęśliwego wypadku obowiązuje od dnia następnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej konsumenta.

Motywy literackie:

 • Czym jest Roku Pory Motyw Opis nadzieję (pieśń IX) - Jan Kochanowski Chłopi - W. Reymont Deszcz jesienny - Leopold Staff Przedwiośnie - Stefan
 • Czym jest Motyw władzy i władcy Opis Iliada - Homer Antygona, Król Edyp - Sofokles Pieśń o Rolandzie Dzieje Tristana i Izoldy Kronika polska - Gall Anonim
 • Czym jest Teatru Motyw Opis Człowiek, Boże igrzysko, Nie porzucaj nadzieję, Chcemy sobie by radzić - J. Kochanowski Makbet, Hamlet - W. Szekspir
 • Czym jest Państwa Motyw Opis Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów, Odprawa posłów greckich - J. Kochanowski Kazania sejmowe - P. Skarga O
 • Czym jest Straconego Pokolenia Motyw Opis epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane przez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost

Definicje z języka polskiego

 • Pojęcie Drama Zadanie domowe z przeciwstawiający się w swojej tematyce i formie regułom dramatu klasycznego. D. wystawiana w Teatrze Narodowym przez W
 • Pojęcie Polskie Dialekty Zadanie domowe z małopolski obejmuje m.in. gwarę podhalańską, krakowską, sądecką, żywiecką, kielecką. Ich cechą wspólną jest mazurzenie
 • Pojęcie Kalwinizm Zadanie domowe z przez Kalwina wdziele Christianae religionis institutio (1536, Wykład religii chrześcijańskiej) oraz wDrugim wydaniu
 • Pojęcie Graffiti Zadanie domowe z iobrazu: 1) napisy wydrapane, rysowane na naczyniach kamiennych imurach znane wstarożytności iczasach wczesnochrześc
 • Pojęcie Hans Memling Zadanie domowe z odrodzenia. Mieszkał itworzył wBrugii. Prawdopodobnie uczeń R. van der Weydena, autor znakomitych obrazów ołtarzowych

Słownik Fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Gdzie jest Cuarto Río Opis m. w środk. Argentynie (Córdoba), nad rz. Cuarto, na wys. 434 m; 180 tys. mieszk.; przem. metalowy, lekki, spożywczy
 • Gdzie jest Gudiło Manycz Opis słone jez. w Rosji, w Obniżeniu Kumsko-Manyckim; pow. zmienna; ok. 340 km2
 • Gdzie jest Pielinen Opis głęb. do 48 m; liczne wyspy; odpływ przez rz. Pielis do jez. Saimaa
 • Gdzie jest Mława Opis elektroniczny, skórzany, spożywczy; spichlerz (XVIII w.); prawa miejskie 1429
 • Gdzie jest Mysłowice Opis tys. mieszk.; siedziba władz pow. grodzkiego; przem. metalowy, maszynowy, ceramiczny, meblowy, spożywczy; wydobycie