Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Niemców Motyw Opis Mickiewicz Lalka - Bolesław Prus Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz Start - Andrzej Szczypiorski Video: Pianista - Roman
 • Czym jest Marzyciela Marzeń Motyw Opis Ikarze) Biblia (Księga Rodzaju - Adam i Ewa) Romeo i Julia, Hamlet – W. Szekspir Janko Muzykant – H. Sienkiewicz
 • Czym jest Zagłady Motyw Opis powojennej tematem. Najważnieszym obowiązkiem moralnym pisarzy było w tym czasie danie świadectwa, opisanie zdarzeń
 • Czym jest Starości Motyw Opis które przypada spadek sił witalnych, a nierzadko mentalnych. Starzec - 1) Człowiek wiekowy, doświadczony,obdarzony
 • Czym jest Kariery Motyw Opis cz. III, Konrad Wallenrod -  Adam Mickiewicz Lalka - Bolesław Prus Lord Jim - Joseph Conrad Syzyfowe prace - Stefan

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Robert Burns Co znaczy szkocku, jeden z prekursorów romantyzmu. Inspiracją dla jego twórczości były ludowe opowieści i legendy szkockie, co znalazło słowo w tytule Poematy pisane
 • Znaczenie Chryzostom Jan Pasek Co znaczy sarmackiego pol. baroku. Rodem zMazowsza, wykształcony wkolegium jezuickim, walczył (od 1655) między innymi pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami, wDanii
 • Znaczenie Językowe Poradnictwo Co znaczy tradycji upowszechnienia zasad poprawności jęz. (2. poł. XIX w.) i utrwalonej w międzywojniu (1918-1939) popularyzacji zagadnień jęz., która sprowadzała się do
 • Znaczenie Eleuzis Z Ajschylos Co znaczy grec. (późniejsi Sofokles i Eurypides), artysta klasycznej tragedii, reformator teatru, uczestnik walk Greków z Persami pod Maratonem, Salaminą i Platejami
 • Znaczenie Zofia Nałkowska Co znaczy wiceprezes PEN Clubu, członek PAL (od 1933), zaangażowana wprace Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wPolsce. Debiut poetycki na łamach Przeglądu

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Przeciwogień Prawo pracy poprzez zapalenie przed frontem pożaru ustalonej powierzni na całej szerokości kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i informacje.
 • Definicja Dojazdowa Karta Prawo pracy dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej ulicy znajdującej się obok działania informacje.
 • Definicja Kompania Prawo pracy pododdział w sile trzech plutonów albo czterech sekcji i dowódca informacje.
 • Definicja Egzotermiczna Reakcja Prawo pracy przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie informacje.
 • Definicja Ssania Głębokość Geometryczna Prawo pracy różnica poziomów pomiędzy lustrem wody w punkcie czerpania a osią pompy. Głębokość tą wyrażamy w metrach słupa wody informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Cárdenas Co to jest Atlantyckiego; 94 tys. mieszk.; port handlowy i rybacki; przem. stoczniowy, maszyn rolniczych, papierniczy; w pobliżu 2
 • Co znaczy Jalisco Co to jest 6,5 mln mieszk.; stol. - Guadalajara; jez. Chapala; przem. maszynowy, chemiczny; wydobycie rud ołowiu, cynku, srebra
 • Co znaczy Tenda Co to jest przełęcz w Alpach Nadmorskich, we Włoszech; wys. 1870 m; przechodzi kolej i droga do Francji
 • Co znaczy Sad Nowy Co to jest Dunajem; 194 tys. mieszk.; ośr. adm. i centrum gospodarcze Wojwodiny; port rzeczny; przem. stoczniowy, maszyn
 • Co znaczy Riukiu Co to jest Spokojny); dł. 2250 km, szer. 60 km, głęb. do 7790 m; rozciąga się od wyspy Honsiu do Tajwanu