Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Ubezpieczeniowy Wniosek Prawo Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona poprzez osobę fizyczną do zakładu ubezpieczeń konsumenta.
 • Co to jest Płacy Ubruttowienie Prawo na płace netto (w nowym systemie stawka tej podwyżki przekazywana jest do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych konsumenta.
 • Co to jest Funduszy Ranking Prawo funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz konsumenta.
 • Co to jest Publiczna Spółka Prawo Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego konsumenta.
 • Co to jest Karencja Prawo zakładu ubezpieczeń o czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Cierpienia Motyw Opis Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, Priam Homer - Iliada Antygona - Sofokles Legenda o
 • Czym jest Marzyciela Marzeń Motyw Opis Ikarze) Biblia (Księga Rodzaju - Adam i Ewa) Romeo i Julia, Hamlet – W. Szekspir Janko Muzykant – H. Sienkiewicz
 • Czym jest Zjawy Ducha Motyw Opis Alighieri Dziady, Romantyczność, Upiór - Adam Mickiewicz Kordian, Władca-Duch - Juliusz Słowacki Nie-Boska komedia
 • Czym jest Ogrodu Motyw Opis Hesperyd) Na lipę – Jan Kochanowski Żywot człowieka poczciwego – Mikołaj Rej Sofiówka - Stanisław Trembecki Ogród nie
 • Czym jest Motyw historii polskiego domu Opis domu: Patrz również: motyw dworku Szczególne miejsce w polskiej tradycji literackiej i kulturowej zajmuje dworek

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Igrzyska Co znaczy ocharakterze sakralnym, na które składały się zawody sportowe, na przykład wyścigi rydwanów, albo artystyczne, na przykład w Atenach konkursy dramatyczne
 • Znaczenie Didaskalia Co znaczy dialogi zgodne dramatu; zawiera istotne dla jego realizacji wskazówki dotyczące przebiegu akcji, wyglądu i zachowań postaci, scenografii, rekwizytów, efektów
 • Znaczenie Kornel Ujejski Co znaczy ostatniego Wajdeloty literaturze romantycznej zyskał poematem Maraton (1845), opartym na temacie wojen Greków zPersami, odczytywanym jako ogromna metafora
 • Znaczenie Literacka Historyczno Epoka Co znaczy chronologią zjawisk hist.-lit., na przykład antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, międzywojnie, wojna i
 • Znaczenie Liczebnik Co znaczy kolejność określanych rzeczowników, odpowiada na pytania: ile? ilu? który zkolei?, odmienia się poprzez przypadki; rodzaje l.: kluczowe (jeden, dwa, sto

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Elewacja Prawo pracy zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem informacje.
 • Definicja Pożar Prawo pracy niekontrolowany mechanizm palenia w w miejscu do tego nie przydzielonym informacje.
 • Definicja Dysponowanie Prawo pracy stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych informacje.
 • Definicja Ankier Prawo pracy zobacz kotew informacje.
 • Definicja Stropodach Prawo pracy przykrycie płaskie albo krzywiznowe spełniające równocześnie rolę stropu i dachu informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Brava Costa Co to jest Katalonia); dł. około 200 km; liczne kąpieliska morskie i ośrodki wypoczynkowe, między innymi Palamós, Tossa de Mar
 • Co znaczy Jork Co to jest przylądek w Australii, na płw. Jork; najdalej na pn. wysunięty pkt. Australii
 • Co znaczy Porbandar Co to jest Arabskim; 142 tys. mieszk.; port handlowy; przem. cementowy, włókienniczy; miejsce urodzenia M.K. Gandhiego
 • Co znaczy Morena Sierra Morena Co to jest około 600 km, wys. do 1322; złoża rud miedzi, ołowiu, rtęci, pirytów
 • Co znaczy Danbury Co to jest terytorium Nowego Jorku, nad rz. Still; 78 tys. mieszk.; przem. maszynowy elektrotechniczny