Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

  • Znaczenie Agada Haggada Hagada Co znaczy legendy, bajki, aforyzmu, opowiadania, których celem było wyjaśnianie, badanie iinterpretacja Starego Testamentu i Talmudu. Przekazywane ustnie pomiędzy II
  • Znaczenie Kazimierz Chłędowski Co znaczy prac z dziejów kultury franc. i wł., między innymi Królowa Bona (t. 1-2, 1876), Siena (1904), Dwór w Ferrarze (1907), Rzym. Ludzie odrodzenia (1909), Rzym
  • Znaczenie Carl Orff Co znaczy Początkowo tworzył pod wpływem Schnberga iDebussyego, potem zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch
  • Znaczenie Poetica Ars Co znaczy o normach komponowania utworów, adresowana do artystów. Wywodzi się z antyku, gdzie poezję traktowano jako sztukę, której można się nauczyć poprzez poznanie
  • Znaczenie Sentencja Co znaczy wyrazisty, jednoznaczny idobitny myśl ocharakterze moralnym albo filoz., na przykład Nic nowego pod słońcem (Ks. Eklezjastesa, ST); s. jest różna od przysłowia

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
  • Co znaczy Czajkowski Co to jest rzeczny; przem. chemiczny, włókienniczy; młodzieżowe i dziecięce festiwale muzyczne
  • Co znaczy Hindukusz Co to jest doliną Iindusu od Himalajów; dł. 800 km; najwyższy szczyt Tiricz Mir (wys. 7690 m); stanowi dział wodny pomiędzy
  • Co znaczy Angolski Basen Angolski Co to jest rozległe zagłębienie dna w pd. części O. Atlantyckiego, na zach. od pd. Afryki; głęb. do 6260 m; podmorskie góry
  • Co znaczy Martwe Morze Martwe Co to jest Rowie Jordanu; do 399 m. p.p.m. (najgłębsza depresja na Ziemi); około 1000 km2, głęb. do 399 m; zasolenie 26%; uchodzi
  • Co znaczy Haute Terre Co to jest Wabash; 61 tys. mieszk.; przem. metalowy, chemiczny, papierniczy, spożywczy